Alla ämnen
Biokraft

Ny kraftvärmeanläggning i Lidköping ger mer lokalproducerad el

Lidköping Energi investerar 320 miljoner kronor i en ny panna och ångturbin som ersätter två äldre pannor. Den större ångturbinen kommer täcka det egna behovet och kunna leverera 20 GWh lokalproducerad el till marknaden. Stina Bergenheim, vd för Lidköping Energi, ger sin bild av projektet.

Stina Bergenheim
Stina Bergenheim, vd för Lidköping Energi. Foto: Per Bergenheim

Beslutet att investera i en ny panna och turbin grundades på att två äldre pannor från 1985 var slitna och krävde ett omfattande och kostsamt underhåll.

– Vi valde mellan att göra en totalrenovering av de gamla pannorna eller installera en ny, förklarar Stina Bergenheim, vd för Lidköping Energi.

Mer el

Efter omfattande utredningar kom Lidköping Energi fram till att den bästa lösningen var att ersätta de gamla pannorna med en helt ny panna och samtidigt installera en ny större ångturbin för att producera mer el. Det var det bästa alternativet både miljömässigt och ekonomiskt.

Vi kommer att producera omkring 45 GWh per år med den nya anläggningen. Vårt eget behov är 25 GWh och vi kommer att sälja överskottet på 20 GWh per år. Det är viktigt att producera lokal el för elnätet.

– Lidköping har ingen kapacitetsbrist i elnätet i dagsläget, men vi ser en ökad efterfrågan på el och med denna investering bidrar vi till att minska risken för kapacitetsbrist, säger Stina Bergenheim.

Stort projekt

Hösten 2019 togs de avgörande investeringsbesluten och Lidköping Energi kunde starta förberedelser och upphandlingar efter årsskiftet.

– Projektet har gått enligt plan förutom att covid-19 gjorde att vi fick byta ut personal som skulle komma hit och riva de gamla pannorna, vilket ledde till en liten fördyrning. Förutom det är jag nöjd med att projektet går bra. Det är ett stort projekt med en investering på 320 miljoner kronor, säger Stina Bergenheim.

Utmaning

– En utmaning är att vi river ut en gammal panna och ska ha produktion i den andra gamla pannan samtidigt som vi bygger den nya intill. Det gör att vi har ett extremt fokus på arbetsmiljö och säkerhet.

Positiva effekter

El- och värmeproduktionen i Lidköping kommer att påverkas positivt av den nya investeringen.

– Vi får en effektivare panna med bättre rening. Reningen av kondensatvattnet blir effektivare och vi ska försöka återvinna vatten på ett annat sätt än tidigare. Det gör att vi minskar den mängd vatten som vi köper och det vatten vi släpper ut blir ännu renare än i dag.

Flexibel anläggning

För att bidra till minskade fossila koldioxidutsläpp har Lidköping Energi valt en bränsleflexibel panna.

– Vi kommer att få stora möjligheter att variera både vilka bränslen (avfall, flis med mera) vi använder och vilken effekt pannan körs på. Det gör att vi i framtiden kommer att kunna elda andra bränslen och därmed kunna bidra till minskade fossila koldioxidutsläpp. Produktionsanläggningen kommer även kunna drivas effektivt på en lägre effekt vid ett lågt värmebehov, säger Stina Bergenheim.

Mindre värmebehov

Den totala värmeeffekten för den nya pannan är något lägre jämfört med de två pannor som ersätts. En prognos, gjord av Profu, visar att framtidens värmebehov i Lidköping väntas minska långsamt beroende på energieffektiviseringar och konkurrens från värmepumpar.

Stabila fjärrvärmepriser

– Vi ser att det framöver finns utrymme till stabilare fjärrvärmepriser efter genomförd investering. Min förhoppning är att vi efter investeringen ska bli mer konkurrenskraftiga. I dag ligger vi bra till prismässigt för stora kunder och någonstans runt genomsnittet i Sverige när det gäller små kunder.

Finansiella muskler

Lidköping Energi har haft ett positivt resultat de senaste åren och har byggt upp ett kapital.

– Vi har sett behovet av att göra något åt våra gamla pannor och vet att det kräver stora investeringar. Kapitalet vi har byggt upp ger oss större finansiella muskler inför detta år när vi bygger nytt. Vår ambition är att eventuella framtida överskott ska komma våra kunder till del. Det finns inget självändamål att lägga pengar på hög.

Vi ser positivt på framtiden i och med den nya pannan. Det ska bli väldigt skönt att kunna optimera driften bättre än vad vi kunnat med de två äldre pannorna,
säger Stina Bergenheim.


Läs även ”Så bygger Lidköping Energi sitt nya kraftvärmeverk” där Bengt Olof Andersson som är projektledare på Lidköping Energi svarar på frågor om projektets organisation samt val av tekniska lösningar och leverantörer.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2020 som finns att läsa här.


Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy