Alla ämnen
Teknik & utrustning

Ny kunskapsguide från specialisten på filtermedia

Ny kunskapsguide från specialisten på filtermedia
Foto från boken "Val av textila filtermedia".

Robert Bornefalk övertog 2004 Nordifa i Halmstad. Företaget är specialiserat på teknisk textil, exempelvis filtermedia för rening av bland annat rökgaser. Nyligen har Robert Bornefalk publicerat en skrift som sammanfattar kunskaper kring filtermedia. Bioenergi tog kontakt för att höra om den nya guiden och verksamheten.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

– Jag har skrivit en faktaguide som rätt och slätt berättar om filtermedia, både i teori och praktik. Guiden beskriver filtermedia, användningsområden och kvaliteter; den innehåller också mycket kunskap om struktur och material. Hur man ska tänka som processindustri, helt enkelt, säger Robert Bornefalk.

Robert Bornefalk är vd för Nordifa.

Kan du beskriva företagets roll och vad ni gör med koppling till energianläggningar?

– Personligen har jag arbetat med filtrering, stoftavskiljning och rökgasrening ända sedan 1970-talet. Idag har vi kontakt med alla typer av processindustrier – gruvor, stålverk, smältverk, värmeverk, kraftvärmeverk, kemisk industri med mera. Nordifa är ett tillverkande företag som säljer en funktion till väldigt många applikationer för textilmaterial. Vårt stora affärsområde är filtrering och filtermedia, förklarar Robert Bornefalk.

Vilka har ni kontakt med i bioenergibranschen?

– Vi har kontakt med de flesta värmeverk och värmekraftverk i Norden, även utanför Norden. Vi levererar filtermedia av olika slag till anläggningar som använder slangfilter för rening av gaser, säger Robert.

Direktkontakt med slutanvändaren

Nordifa är specialiserade på hjärtat i en reningsanläggning, filtermediet. Det är en väsentlig del i många processindustrier. Nordifa har direktkontakt med värmeverk när de behöver byta filtermedier.

– En viktig del i vår verksamhet är teknisk rådgivning där vi tittar på anläggningens funktion. Vi analyserar avskiljningsgrad, livslängd, totalekonomi och arbetar med en palett av olika textila råmaterial.

Filterslangar.

– Vi utgår alltid från lokala förutsättningar för att komma fram till vilket råmaterial som är mest lämpligt för just deras process. Det kan skilja mycket på hur anläggningar körs i olika delar av Sverige. Det är väsentligt att utgå från varje enskild anläggning, förklarar Robert Bornefalk.

Men verksamheten är inte enbart inriktad mot energibolag. Den grundläggande kunskapen gäller för alla olika typer av industrier. I skriften tas alla typer av processer upp och olika slags filtrering, både av stoft och vätskor. Skriften ger en djupare uppfattning om textilmedias betydelse i en process och vad filtrering är.

Det finns flera tekniker för att rena rökgaser till exempel elfilter och keramiska filter?

– Om man ska använda textilfilter eller inte beror på vilken avskiljning som behövs, vilket påverkas av vilka miljökrav som finns. De flesta anläggningarna på större värme- och kraftanläggningar använder slangfilter. I guiden finns uppräknat ett antal olika parametrar som påverkar avskiljningsgrad, tryckfall med mera, sådant som är bra att känna till, säger Robert Bornefalk.

Filterkakan är filtret

För att filtret ska fungera optimalt behövs en filterkaka som består av partiklar på den textila ytan. Det är filterkakan som egentligen fungerar som filtret.

Val av textila filtermedia är titeln på den nya faktaguide som Robert Bornefalk har skrivit.

– Det som fastnar på filtret är det som renar, filterkakan är filterduken och den ska klara olika temperaturområden, den ska ha en viss styrka och ha motståndskraft mot kemikalier. Det måste också gå att regenerera eller rengöra filtermediet, säger Robert Bornefalk och berättar om ett möte på en mässa i Tyskland där han visade upp utkastet till guiden. Jag fick en respons som gör att jag tror det är bra om fler får ta del av denna faktasamling.

– En person sa att tänk om vi har fått veta det som står i guiden när vi började inom det här ämnet, tänk så mycket enklare hade det varit.

Tillverkning i Halmstad

Nordifa tillverkar filtermedier i sin fabrik i Halmstad. Huvudmarknaden finns i Norden, men leveranser sker även utanför Norden. Företaget är det enda i Norden som tillverkar filterduk själva, hela vägen från fiber till färdig produkt.

Fakta

Om Robert Bornefalk

  • Vd för Nordifa AB i Halmstad sedan 2004.
  • Textilingenjör och marknadsekonom.
  • Har arbetat med teknisk textil i drygt 50 år.
  • Bor i Varberg och har två utflugna barn.

En betydande andel av produkterna levereras till stora anläggningar inom värmeverk, kraftvärmeverk och annan processindustri. Men även mindre anläggningar finns bland kunderna.

– En viktig kundgrupp är maskinleverantörer. Det är företag som bygger in filtermedier i en enhet för rökgasrening. Men vi har även direktkontakt med anläggningar som är i drift. Det är där vi kan samla in de fakta om olika processer som behövs för att välja ut det mest användbara materialet, vi är alltså partner både till anläggningsägarna och till maskinleverantörerna, avslutar Robert Bornefalk.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy