Alla ämnen
Bioekonomi

Ny rapport: Biokol ger 40 miljönyttor och är bra för klimatet

När biokol används inom lantbruket bidrar det till flera miljönyttor utöver klimatnyttan, det visar rapporten Miljönyttor – kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket. En del av dessa miljönyttor är mycket komplexa och har ofta en klimatpåverkan som är svår att räkna på, men de är ändå viktiga för klimatet och behöver därför lyftas.

Analysen visar att biokol bidrar positivt till både klimatet och miljön. Rapporten följer biokolets väg från uttag av biomassa, till energisystemet, användning i foder och strömedel och slutligen användning i mark. Inom dessa fyra områden har en översiktlig genomgång av 40 effekter på miljön gjorts. Förutom en kort beskrivning av den vetenskapliga bakgrunden har varje miljönytta kategoriserats för att ge en uppfattning om hur säker information som finns och hur stor klimateffekt den har.

Biokol
När biokol används inom lantbruket bidrar det till flera miljönyttor utöver klimatnyttan, det visar rapporten Miljönyttor – kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket. När biokol används inom lantbruket bidrar det till flera miljönyttor utöver klimatnyttan, det visar rapporten Miljönyttor – kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket.

Kolsänksrätter med biokol

Rapporten Miljönyttor – kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket ingår som en delrapport i projektet Kolsänksrätter med biokol. Projektets syfte är att skapa en fungerande marknad för kolsänksrätter som bildas med hjälp av användning av biokol. För att skapa en marknad som fungerar tryggt för både köpare och säljare behövs en standard som kolsänksrätterna kan bli certifierade med. En del i arbetet med att ta fram en standard är att undersöka olika delar av hur biokol kan användas i praktiken inom lantbrukssektorn där det finns stor potential att skapa långvariga och stora kolsänkor i Sverige.

Om rapporten

  • Rapportförfattare: Filip Celander och Helena Söderqvist, 2050 Consulting
  • Projektägare: Hushållningssällskapet Sjuhärad
  • Samarbetspartners: Hjelmsäters Egendom, HS Certifiering, IVL Svenska miljöinstitutet, och ZeroMission.
  • Projekttid: 2020-2023 Finansierat av Landsbygdsprogrammet 2014-2020, vilket delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
  • Rapporten presenteras i ett lunchwebbinarie 29 oktober kl 12.15-13.15 där många av biokolets miljönyttor diskuteras i korthet.

Om Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet består av ett förbund och 15 fristående Hushållningssällskap som arbetar med lantbrukets och landsbygdens utveckling efter regionala förutsättningar. Drygt 900 medarbetare – främst rådgivare, lärare och projektledare – sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och fältförsök inom lantbruk, skog, offentlig verksamhet och besöksnäring.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy