Alla ämnen
Biogas

Ny rapport: Rekordhög användning av biogas

Ny rapport: Rekordhög användning av biogas
Sedan 2015 har biogasanvändningen ökat med 145 procent. Den största ökningen står importen för. Foto: Energigas Sverige

Biogas är hett i Sverige. Det visar Energimyndighetens senaste biogasrapport. År 2021 ökade produktionen med 5 procent till 2,3 TWh. Tillsammans med nettoimporten av biogas, som 2021 uppgick till 2,5 TWh, använde svenskar hela 4,8 TWh biogas under 2021.

Biogasanvändningen i Sverige var under 2021 rekordstor, visar ny statistik från Energimyndigheten.

Biogasanvändningen motsvarar energiförbrukningen i 267 000 villor (som använder el för uppvärmning och varmvatten) eller 839 000 bilar, uppger Energigas Sverige.

– Vi ser ett rekordstort intresse för biogas i Sverige och nu har även EU vaknat. Allt fler industrier ställer om till förnybar gas och användningen av flytande biogas i tunga lastbilar ökar snabbt. Under 2021 har konkurrenskraften för biogas stärkts inom kraftvärme och som uppvärmningsbränsle inom viss industri på grund av höjd skatt på fossila bränslen, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige och fortsätter:

– Efterfrågan väntas också öka i de industrier som ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter framöver eftersom de sedan årsskiftet inte längre behöver betala utsläppsrätter för biogas som köps från ett gasnät. Det som fortfarande saknas är tillräckliga styrmedel för övergång till biogas inom två viktiga områden – inom sjöfarten och som råvara i kemiindustrin. Där är potentialen för biogasanvändning stor.

Den totala biogasanvändningen i Sverige 2021 var 4 756 GWh. Graf: Energigas Sverige

Stor efterfrågan på biogas

Produktionen av biogas ökade med 104 GWh till totalt 2,3 TWh under 2021. Av denna produktion stod samrötningsanläggningar för 84 GWh, gårdsanläggningar för 14 GWh och industrianläggningar för 15 GWh. Produktionen från avloppsreningsverk sjönk med 10 GWh.

Merparten av biogasen produceras i så kallade samrötningsanläggningar (37 stycken). Dessa är ofta större och genom att använda en mix av olika råvaror – som matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin – kan de producera en stor mängd biogas. Graf: Energigas Sverige

– Att biogasproduktionen ökade under 2021 är glädjande, men behovet av att snabbt skala upp den inhemska biogasproduktionen är större än någonsin med tanke på kriget i Ukraina och en stor efterfrågan på gas. Ökad biogasproduktion ger också mer biogödsel, vilket är av stort värde för att minska behovet av import av konstgödsel, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

År 2021 ökade nettoimporten av biogas till det västsvenska gasnätet via Danmark med 34 procent. Av importen var 95 procent av biogasen producerad i Danmark och resten i övriga Europa.

Nya möjligheter med biogasstöd

Den 1 juli 2022 infördes det nya produktionsstödet för uppgraderad biogas. Detta gäller i dagsläget enfast för transportändamål, på grund av begränsningar i EU:s statsstödsregler.

Redan i dagsläget finns investeringsplaner för ny produktion motsvarande en fördubbling av biogasproduktionen närmsta åren som nu har goda förutsättningar att bli verklighet. Framför allt är det produktion av flytande biogas som är på gång, till stor del från gödsel.

Fakta

Vad är biogas?

Biogasproduktionen sker från olika typer av avfall och restprodukter, framför allt avloppsslam (31 procent), matavfall (23 procent) och avfall från slakterier och livsmedelsindustrier (7 procent vardera).

 

– Investeringsviljan finns, efterfrågan finns och produktionen skulle kunna flerdubblas. Förhoppningsvis står vi inför en biogasboom framöver genom att det efterlängtade biogasstödet nu kommit på plats – särskilt om det breddas till fler användningsområden än transporter vilket förhoppningsvis är på gång, säger Tony Clark.

Fler ansökningar till Klimatklivet

Enligt Energigas Sverige var det ett stort intresse för nya biogasanläggningar när klimatklivets senaste ansökningsomgång stängdes. Hela 160 ansökningar om nya biogasanläggningar hade skickats in till Naturvårdsverket.

Fakta

Om biogasstatistiken

Statistiken samlas in och sammanställs årligen av Energigas Sverige tillsammans med Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund, på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs hela rapporten här.

– Då de anläggningar som beviljas stöd ska vara godkända senast april 2026 behövs också effektivare tillståndsprocesser och ökade resurser till prövningsmyndigheterna för att undvika flaskhalsar. Även befintliga anläggningar skulle snabbt kunna öka produktionen om de gavs dispens från nya tidskrävande miljötillstånd, avslutar Maria Malmkvist.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy