Alla ämnen
Jordbruk

Ny rapport: Så mycket kostar det att ställa om Sveriges jordbruk

Ny rapport: Så mycket kostar det att ställa om Sveriges jordbruk
Foto: Pixabay

Lantbrukarnas Riksförbund undersöker i en ny rapport vad som krävs för att göra Sveriges jordbruk grönt.

– Sverige står inför en unik möjlighet att bli ett föregångsland inom hållbar livsmedelsproduktion, säger Palle Borgström, ordförande LRF.

Enligt rapporten framgår det att en grön omställning för jordbruket årligen kommer kosta 20 miljarder kronor. Denna summa gör att Sverige kan uppnå de svenska miljökvalitetsmålen och olika EU-direktiv.

– Sveriges klimat, våra teknologiska framsteg och bördiga jordar ger oss en stark grund för att forma framtidens jordbruk. I takt med att klimatutmaningarna blir alltmer påtagliga och livsmedelsproduktionen minskar i varmare och torrare länder, kan Sverige växla upp och producera mer, säger Palle Borgström.

Men för att Sverige ska kunna växla upp behöver lantbrukarna stöttas för att kunna klimatsäkra sin matproduktion, så att de lättare kan stå emot olika extremväder.

Ett grönt handlag

I dag satsar staten cirka fyra miljarder kronor årligen på gröna investeringar och åtgärder inom jordbruket. LRF menar att den summan måste öka markant.

– Sveriges lantbrukare har redan gjort mycket och vill nu ta nästa steg. Innovationskraften finns där, men det är inte rimligt att vi ensamt ska finansiera en omställning som är avgörande för så många människor, säger Palle Borgström och fortsätter:

– Vi behöver en kombination av statlig finansiering och marknadslösningar som finansierar investeringarna. En renodlad marknadslösning är fel väg att gå. Det skulle påverka hushållens ekonomi och samtidigt leda till ökad import av billigare klimat- och miljöosmarta livsmedel, säger Palle Borgström.

LRF föreslår följande åtgärder för ett grönare jordbruk:
Staten måste agera som ledare i den gröna omställningen av jordbruket och:

  •  Snabbt genomföra en uppdatering av Livsmedelsstrategin.
  • Vidareutveckla åtgärderna för att uppnå ett fossiloberoende jordbruk.
  • Stimulera gröna investeringar och införa gynnsamma skatteåtgärder för att locka företag att anta hållbara metoder.
  • Öka investeringarna i forskning och utveckling för att främja innovation.
  •  Maximera användningen av EU:S jordbrukspolitik som finansieringskälla för den gröna omställningen.

Läs hela rapporten här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy