Alla ämnen
Skog

Ny rapport: Större medelklass ökar efterfrågan på skogsråvaror

Ny rapport: Större medelklass ökar efterfrågan på skogsråvaror
Världens befolkning har trefaldigats sedan 1950 och väntas vara en bra bit över tio miljarder vid nästa sekelskifte. Foto: Pixabay

Den växande medelklassen i världen kommer om några år utgöra halva jordens befolkning. Fram till 2030 spås medelklassens konsumtion fördubblas, något som kommer leda till ökad efterfrågan på produkter från skogen. Det visar en ny omvärldsanalys gjord av Skogsstyrelsen.

År 2030 kommer medelklassen i världen ha ökat med 1,3 miljarder, till 4,8 miljarder människor.

I dag har Kina världens största medelklass. Men är 2030 kommer Indien ha gått om både Kina och USA.

Tillsammans kommer medelklassen i Indien och Kina utgöra två tredjedelar av världens medelklass, något som kommer få effekter på världsekonomin och öka efterfrågan på olika naturresurser och produkter från skogen. Användningen av naturresurser väntas nästan dubbleras till 2060.

Beroende av färskfiber från Sverige

Europas pappersindustri förlitar sig på Sverige och Finland när det kommer till färskfiber. Enligt rapporten står skogsnäringen för 18 procent av den totala svenska industrins pågående och gjorda investeringar, något som visar på framtidstro.

På medellång sikt väntas efterfrågan på svenska trävaror öka för att klara klimatmålen. Svensk skogsindustri kommer behöva ta ansvar för tillförseln av förnybara byggmaterial till Europa och världen, menar Skogsstyrelsen.

Efterfrågan ökar också på både klimatsmarta byggmaterial och hållbara förpackningar, samtidigt som utbudet i världen är litet.

– Att analysera omvärlden är inte någon exakt vetenskap. Att zooma ut i tid och rum handlar mer om att försöka se företeelser som ligger utanför den omedelbara dagliga verksamheten men som kan ha betydelse i ett längre och bredare perspektiv, säger projektledare Stefan Karlsson.

Miljöproblem och konsumtion

Men den ökade konsumtionen i världen ställer också till miljöproblem som får negativ påverkan på näringslivets utveckling och den ekonomiska tillväxten.

Skogsstyrelsen skriver: ”Möjligen är det först när miljöproblemen tillräckligt uppenbart hotar och begränsar näringslivet, den ekonomiska tillväxten och välståndet som politiken kan vidta åtgärder som fullt ut svarar mot behoven”.

EU-val 2024

Rapporten tar också upp hur den svenska skogsindustrin kan komma att påverkas av olika politiska beslut framåt. Utfallet av Europaparlamentsvalet våren 2024 kommer påverka hur EU:s skogspolitik ska utformas. Just nu tyder trenden på att EU-parparlamentet kan få en majoritet som lägger mer tyngd på traditionell industripolitik, framför klimat och miljö.

I Sverige uppges skogsfrågorna ha hamnat lite i skymundan på den politiska agendan. Det beror främst på att det just nu finns mer akuta områden som måste lösas, kring säkerhet och ekonomi. Skogsfrågorna är heller inte längre avgörande för regeringsbildningen.

Läs hela rapporten här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy