Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Tester med reningsteknik som kan ge nära nollutsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar

Värmevärden deltar i ett forskningsprojekt för att minska utsläppen av kväve- och svaveloxider. Efter ett första test i början av sommaren genomförs nu under hösten fler försök i en mobil pilotanläggning vid Värmevärdens värmeverk i Avesta.

Anette Heijnesson Hultén, Nouryon, Johan Boström från Värmevärden och Marie Samuelsson från Nouryon
Anette Heijnesson Hultén, Nouryon, Johan Boström från Värmevärden och Marie Samuelsson från Nouryon testar en ny metod på Källhagsverket i Avesta för att minska utsläppen från värmeverk. Anette Heijnesson Hultén, Nouryon, Johan Boström från Värmevärden och Marie Samuelsson från Nouryon

Det är forskare och tekniska experter från Chalmers Tekniska Högskola och kemiföretaget Nouryon som med hjälp av en mobil pilotanläggning testar en ny reningsmetod för kväve- och svaveloxider. Värmevärden kom i kontakt med Nouryon och erbjöd sin avfallspanna i Avesta att vara värd för de första fälttesterna av den nya reningstekniken i ett projekt delfinansierat av svenska Energimyndigheten.

Kan ge flera förbättringar

Värmevärden i Avesta använder idag så kallad SNCR för att reducera utsläppen av kväveoxider men ser att den nya metoden har möjliga fördelar ur flera aspekter.

– Vi har lite problem med ammoniakslip som leder till igensättningar i efterliggande enheter i rökgaskanaler. Med den nya lösningen skulle vi slippa dessa problem och dessutom få en effektivare rening. Det skulle ge förbättringar för oss. Vi kommer att studera möjligheten att använda denna metod för rening av våra rökgaser. Men en eventuell investering ligger en bit fram i tiden. Först ska tekniken utvecklas ytterligare, säger Johan Boström, driftingenjör på Värmevärden.

Lovande resultat

Resultaten från testerna i Avesta verifierar lovande resultat från tidigare tester som har gjorts i mindre skala vid Chalmers. De första testerna visade att halterna av kväveoxider och svaveloxider i rökgaserna från pannan i Avesta kunde reduceras kraftigt. Tekniken är alltså fortsatt lovande och intressant för fortsätta försök och intrimning.

Att minska utsläpp är en oerhört viktig global fråga. Det här kan ändra utsläppsvärden globalt i framtiden, säger Johan Boström på Värmevärden.

Mobil testanläggning

Testerna har utförts genom att en mindre ström av värmeverkets rökgaser avleds från rökgaskanalen. Ungefär 300 av de totalt 60 000 kubikmeter per timme rökgaser som förbränningen genererar har behandlats. Det är fortfarande en liten anläggning, men ändå ett stort steg upp från testerna på Chalmers där en gaspanna användes.

– Rökgassammansättningen från en avfallsförbränningsanläggning är betydligt mer förorenat än labbscenariot, men resultaten visar att även våra rökgaser kan renas med denna reningsprocess, säger Johan Boström.

Test 2 i Avesta

I reningsprocessen tillförs en oxiderande kemikalie som reagerar med kväveoxid och bildar kvävedioxid som sedan fångas in i en vattenlösning i en så kallad scrubber.

– I den andra försöksomgången i Avesta kommer vi att verifiera resultaten från det första testet. Vi kommer också att trimma processen mot en minskad och mer effektiv kemikalieåtgång. Samarbetet med Värmevärden ger oss värdefulla möjligheter att verifiera våra resultat i en verklig miljö,
säger Anette Heijnesson Hultén, Senior Specialist, R&D på Nouryon.

Fortsatta tester och utveckling

– Efter testerna på Chalmers och i Avesta planerar vi att göra tester i andra typer av industrier, säger Anette Heijnesson Hultén.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Fakta

Om Nouryon

Verksamheten vid Nouryon i Sverige var tidigare en del av AkzoNobel som sålde sin specialkemikalieverksamhet till Carlyle Group under 2018.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy