Alla ämnen
Biokraft

Ny satsning av Gislaved Energi – möjliggör 200 kW väderoberoende elproduktion

Gislaved Energi AB har valt att investera i en 200 kW ORC-turbin från Againity och uppgraderar därmed sitt värmeverk till kraftvärmeverk. Investeringen innebär att Gislaved Energi kommer producera ca 770 MWh el årligen och därmed minska sina interna elkostnader markant.

– Det känns förstås mycket inspirerande att vi nu tar ännu ett klimatkliv framåt då vi skapar möjligheten att producera hållbar el vid vår fjärrvärmeanläggning i Mossarp, säger Hans Brunström, vd vid Gislaved Energi.

Gislaved Energi
Gislaved Energis fjärrvärmeanläggning i Mossarp som kommer att uppgraderas till kraftvärmeverk och producera lokal och väderoberoende el. Gislaved Energis fjärrvärmeanläggning i Mossarp som kommer att uppgraderas till kraftvärmeverk och producera lokal och väderoberoende el.

El från flispanna

Den nya 200 kW ORC-turbinen kommer att kopplas in till värmeverkets befintliga flispanna från Jernforsen, där installationen utgörs av två rör till pannkretsen och två rör till fjärrvärmereturen. Gislaved Energis förväntade elproduktion på 770 MWh årligen motsvarar en utsläppsminskning av 690 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel. Utöver de positiva miljöaspekterna kommer värmeverkets interna elkostnader att minska eftersom elproduktionen kommer att täcka en stor del av anläggningens interna konsumtion.

Viktig roll för kraftvärme

– Vi är mycket glada för förtroendet att få komplettera Gislaveds värmeverk med egen elproduktion, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity. Nu när vi ser en allt hårdare belastning på elnätet så har kraftvärmen en viktig roll att spela för den lokala elförsörjningen – inte minst under vinterhalvåret då såväl elkonsumtion som kraftvärmens produktion är som störst.

Utnyttar låg temperatur

Norrköpingsbolaget Againity har utvecklat och tillverkat modulbaserade ORC-system sedan 2013 och har patent på turbinens unika design. Tekniken fungerar likt en vanlig ångturbin med skillnaden att ett organiskt köldmedium utnyttjas istället för vatten. Detta medför att även lågvärdig värme från 90 och upp kan användas för elproduktion.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy