Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Ny tankstation för flytande biogas i Götene invigd

Den 13 mars invigdes i Götene Sveriges första tankstation för flytande biogas inom ramen för Klimatklivet. Nu väntas en fortsatt snabb utbyggnad av infrastruktur för tankning av flytande biogas – en förutsättning för att kunna ställa om tung trafik från fossila bränslen till fönybara energikällor.

FordonsGas Sverige AB, landets ledande aktör inom biogas för fordonsdrift, står bakom den nya tankstationen och ser anläggningen som symbolisk för den kommande utvecklingen.

– Investeringsstödet från Klimatklivet har verkligen inneburit ett stort steg framåt för vår bransch, säger Emil Glimåker, vd FordonsGas Sverige AB. Ju fler som investerar i klimatsmarta, gasdrivna lastbilar och ju fler tankstationer vi kan etablera – desto snabbare kommer vi klara av omställningen till hållbara transporter.

50 lastbilar för flygande biogas

Etableringen i Götene är en följd av att åkeriet Götene Kyltransporter nu gör en av de största investeringarna i Sverige, med upp till 50 nya lastbilar som kör på flytande biogas (LBG).

– Flytande biogas är framtiden – det är vi övertygade om, fastslår Dennis Karlsson, vd Götene Kyltransporter. Andra drivmedel kommer inte att räcka när vi vill erbjuda fossilfria och hållbara transporter åt våra kunder.

Volvo Lastvagnar ser övergången från diesel till flytande biogas som en viktig förutsättning för att nå Sveriges klimatmål, en minskning av koldioxidutsläppen från transporter med 70 procent till år 2030.

– Den nya tankstationen i Götene är ett bra exempel på den samverkan och vilja som finns hos alla parter för att nå Sveriges utmanande mål, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar. Flytande biogas spelar en viktig roll i omställningen – och nu tror vi på en fortsatt snabb utbyggnad av infrastrukturen.

Tillsammans är dessa aktörer med i samverkansprojektet Västsvensk arena för flytande biogas, som projektleds av CLOSER.

– Det är glädjande att se hur väl projektet lyckas samla hela kedjan, från biogasproduktion, via fordonstillverkare och distributörer ända till åkare och transportköpare, säger Helena Holmberg, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Att sprida kunskap om utveckling och ny teknik är en viktig del i projektet.

– Flytande biogas, LBG, anses ha stor potential för att bidra till omställningen mot hållbara transporter. Det känns mycket stimulerande att med vetenskapliga metoder följa upp och belägga detta, säger Karl Jivén, forskare och ansvarig för systemanalysdelen som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fakta:

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa – ofta organiskt avfall – och består till största delen av metan.

Flytande biogas, LBG, är ett av de mest lovande alternativa bränslena idag för att uppnå en fossilfri fordonsflotta och är speciellt intressant för den tunga trafiken där färre andra energialternativ finns tillgängliga.

Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle. Projektmedlemmar är Biogas Väst, Västra Götalandsregionen, FordonsGas, Gasum, Volvo Lastvagnar, Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy