Alla ämnen
Bioenergi i industri

Ny teknik omvandlar bioslam till biobränsle

Energimyndigheten har beviljat C-Green Technology AB stöd på nästan 22,7 miljoner kronor för att bygga en fullskalig anläggning för att omvandla industriellt bioslam till biobränsle. Projektet genomförs i samarbete med samarbete med Stora Enso i Finland. Anläggningen uppskattas generera 13 GWh förnybart biobränsle per år, samtidigt som brukets årliga utsläpp av växthusgaser reduceras med motsvarande 7 000 ton CO2.

Under flera års tid har C-Green Technology utvecklat en egen process som kan omvandla stora mängder bioslam till något betydligt mer värdefullt. Processen bygger på en teknik som kallas hydrotermisk karbonisering och som i princip kopierar naturens normala sätt att bryta ned komplexa organiska föreningar till kol. Genom att behandla slammet under tryck och värme klarar processen att på någon timme göra vad som skulle ta naturen miljoner år. Resultatet är ett torrt och rent biokol som fungerar utmärkt som biobränsle.

– Efter flera år i labbet och med mindre prototyper känns det nu oerhört spännande att få bygga den första riktiga anläggningen i full skala. Med vår innovativa lösning är vi övertygande om att vi i princip kan lösa de problem som finns runt slamhantering idag, samtidigt som vi gör en rejäl insats för klimatet och miljön, säger Erik Odén, VD på C-Green.

Problematisk hantering av bioslam

Slam är ett svårlöst problem som dyker upp i industrin, jordbruket och i kommunala reningsverk som en biprodukt från olika processer. Slam är mycket blött, upp till 85 procent vatten, och kan innehålla miljöskadliga ämnen vilket gör hanteringen problematisk. Dessutom släpper slam ifrån sig stora mängder växthusgaser, metan och lustgas, när den bryts ned biologiskt.

– Den här lösningen har stor affärsmässig potential, är globalt skalbar och har därför goda förutsättningar att ge en betydande minskning av växthusgaser. I det aktuella projektet kommer tekniken att verifieras i full skala, och syftet är att den därefter ska vara redo för en storskalig spridning på marknaden, säger Leif Lyckebäck, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Stora Ensos anläggning i Heinola Finland som producerar fluting (wellpappmaterial)kommer att omvandla cirka 25 000 ton av brukets bioslam till biokol per år. Biokolet kommer att användas i brukets egna värmepanna och för att värma den närbelägna staden Heinola med cirka 19 000 invånare. Anläggningen i Heinola är planerad att driftsättas under första halvåret 2019.

Biokol. Foto C-Green
Biokol. Foto C-Green Biokol. Foto C-Green

Om Energimyndighetens stöd till enskilda, marknadsnära projekt

Energimyndigheten erbjuder stöd till små och medelstora företag för projekt som avser industriell verifiering och kommersialisering av nya energiinnovationer. Det inkluderar även pilot- och demonstrationsprojekt, som oftast genomförs tillsammans med kravställande kund. Företaget ska kunna påvisa att deras lösning har god affärspotential och kan skalas upp internationellt, så att den därigenom kan bidra till fler svenska jobb, ökade exportintäkter och omställning av det globala energisystemet.

Om C-Green

C-Green är ett svenskt processtekniskt innovationsbolag som utvecklad en komplett lösning för att effektivt omvandla stora mängder slam till biokol. Processen bygger på hydrotermisk karbonisering och har vidareutvecklats för att fungera kontinuerligt och med ett nästan obefintligt externt energibehov. Det biokol som produceras är ett torrt högvärdigt biobränsle som inte avger någon lukt eller växthusgaser. C-Greens lösning är ett utmärkt sätt att lösa slamproblemet hos större industrier, vattenreningsverk och jordbruk.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy