Alla ämnen
Klimatklivet

Nya klimatprojekt i Halland: Mejeriet i Falkenberg ersätter naturgas med flis

Nya klimatprojekt i Halland: Mejeriet i Falkenberg ersätter naturgas med flis
Gårdsbaserad biogas i Galtabäck

Under perioden april – juli 2022 har nio nya halländska projekt beviljats totalt 40 miljoner kronor i statligt investeringsstöd för klimatåtgärder. Två stora projekt sticker ut, ett i Falkenbergs kommun som ersätter naturgas med flis och ett i Varbergs kommun som gör el av biogas.

Arla Foods har beviljats drygt 21 miljoner kronor för att energikonvertera mejeriet i Falkenberg och ersätta naturgas med flis. I dagsläget har mejeriet två gaspannor som genererar den ånga som behövs för pastörisering och för andra steg i tillverkningsprocessen.

Arla Foods mejeri i Falkenberg ska ersätta naturgas med fjärrvärme

Nu har Naturvårdsverket beviljat stöd för att ersätta gasen med fjärrvärme och för att konvertera från ånga till hetvatten. Tanken är att Falkenberg Energi ska producera flisbaserad fjärrvärme inne på Arlas mark.

– Att den lokala industrin minskar användningen av gas har många fördelar förklarar Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Halland. I dagsläget består gasen i det västsvenska gasnätet av en blandning av fossil naturgas och förnybar biogas. Om gasanvändningen minskas kan andelen biogas öka. Biogasen efterfrågas dessutom som bränsle i transportsektorn och som insatsvara i den kemiska industrin. Förutom stor klimatnytta medför en minskad användning av naturgas att Sveriges beroende av importerad naturgas begränsas.

Gårdsbaserad biogas i Galtabäck

Gården Olof Lars i Galtabäck väster om Tvååker har fått drygt 17 miljoner kronor i stöd för att bygga en gårdsbaserad biogasanläggning med en årsproduktion på drygt 4 000 megawattimmar biogas. Biogasen ska användas för att producera värme och elektricitet på gården. Merparten av energin kommer användas på gården, men överskottselen ska levereras ut på elnätet.

Stöd till elproduktion med biogas

Tidigare har biogasproducenter inte kunnat söka stöd för elproduktion via Klimatklivet. I januari öppnades dock upp för ansökningar om småskalig elproduktion från biogas. Så detta är den första anläggningen i länet som får stöd för elproduktion.

Ny ansökningsomgång öppnar 23 augusti

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona, och som inte skulle genomförts utan ekonomiskt stöd. Ansökningarna görs hos Länsstyrelsen, men det är Naturvårdsverket som fattar beslut och betalar ut stöd. Nästa ansökningsomgång pågår den 23 augusti kl. 08.00 till och med 8 september kl. 16.30.

Webbinarium om klimatklivet

Den 16 augusti ordnar Länsstyrelsen ett webbinarium för företag och organisationer. På webbinaret går Länsstyrelsen igenom hur man söker medel och vilka regler som gäller.

Mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy