Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Energimyndigheten stödjer nya projekt för att fånga och lagra koldioxid med bio-CCS

Energimyndigheten har beslutat att finansiera sju projekt inom bio-CCS som på sikt ska bidra till negativa utsläpp. Bland projekten finns till exempel en testanläggning på ett kraftvärmeverk och en genomförbarhetsstudie inom skogsindustrin.

Att uppnå negativa utsläpp  med bio-CCS är en förutsättning för att uppfylla Sveriges klimatpolitiska mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. Nu får sju forskningsprojekt dela på totalt cirka 9,7 miljoner kronor för att undersöka hur negativa utsläpp kan uppnås genom bland annat fysiska tester, studier på infångningstekniker samt genomförbarhetsstudier. Satsningen är en del av Industriklivet.

Intresse från industri och akademi

– Utlysningen är ett startskott för att uppnå negativa utsläpp och därmed ett steg på vägen att uppfylla Sveriges klimatpolitiska mål. Utlysningen visar på ett tydligt intresse från både industri som akademi vilket även syns i bredden på projekten. Vi på Energimyndigheten kommer att följa projekten med stort intresse, säger forskningshandläggare Isabella Gustafsson.

Stöd via Industriklivet

I vårändringsbudgeten 2019 utvecklades Industriklivet för att också ge stöd till forskning och investeringar i teknik som kan leda till negativa utsläpp genom att avskilja, transportera samt geologiskt lagra växthusgaser som tagits ut ur atmosfären.

Energimyndigheten får genom regleringsbrevet för 2020 uppdraget att fortsatt ge stöd till projekt som kan bidra till att uppnå negativa utsläpp. Industriklivet – negativa utsläpp omfattar totalt 100 miljoner kronor 2020 och därefter 50 miljoner kronor per år fram till 2027. Utlysningar kommer att hållas löpande.

Bio-CCS_Stockholm_Exergi
Under hösten 2019 invigde Stockholm Exergi en testanläggning för Bio-CCS som kommer att utvärderas i juni 2020. Under hösten 2019 invigde Stockholm Exergi en testanläggning för Bio-CCS som kommer att utvärderas i juni 2020.

Läs mer om de beviljade projekten:

Stockholm Exergi testar bio-CCS genom HPC vid biokraftvärmeverket i Värtan
Projektet syftar till att uppföra en testanläggning för att genomföra långtidstester med HPC (Hot Potassium Carbonate)-tekniken på en del av rökgasflödet från det fliseldade kraftvärmeverket KVV8 vid Värtaverket. Se tidigare publicerad nyhet. Projektledare: Stockholm Exergi AB

Prediktion av koldioxidabsorberande klatrater
Syftet med projektet är att öka förståelsen för klatraters egenskaper och identifiera nya material för koldioxidabsorption. Projektledare: Holly Chemistry AB

Genomförbarhetsstudie för Bio-CCS inom Stora Enso svenska sulfatfabriker
Projektets syfte är att ge stöd för att utröna om det är möjligt att installera en fullskalig bio-CCS anläggning inom den svenska delen av Stora Ensos sulfatbutiker. Projektledare: Stora Enso AB

Karakterisering av CO2-strömmar i bio-CCS
Projektets syfte är att få förståelse för hur användandet av biomassa påverkar processdesign och prestanda för koldioxidinfångnings- och lagringsteknik som utvecklats för fossila bränslen, genom att karakterisera de huvudsakliga koldioxidströmmarna. Projektledare: Mälardalens högskola

Rollen av bio-CCS för negativa koldioxidutsläpp i Uppsala kommun
Projektet ska redovisa en genomförbarhetsstudie för att minska koldioxidutsläpp genom bio-CCS och hur det kan inkluderas i Uppsala kommuns långsiktiga planering tillsammans med näringslivet. Inriktningen är på värme- och elproduktions-relaterad biogen koldioxid i Uppsala. Projektledare: Vattenfall AB

Koldioxidavskiljning med alkaliska restprodukter från industriella processer i Sverige
Projektet är en genomförbarhetsstudie med det övergripande målet att utveckla koldioxidavskiljningssystem baserat på mineralförkolning där alkaliska rester från olika industriella processer i Sverige kommer att användas som koldioxidavskiljningsmaterial. Projektledare: RISE Research Institutes of Sweden AB

Kalium och natrium i bio-CLC
Med kemcyklinsk förbränning (Chemical-Looping Combustion, CLC) kan biogen koldioxid från förbränning fångas in med lägre energiförluster än andra konventionella metoder. Syftet med projektet är att få kunskap om hur CLC kan användas i anläggningar som förbränner biomassa. Projektledare: Chalmers Tekniska Högskola

Om Bio-CCS

Bioenergin kan ge dubbel klimatnytta. Först genom att ersätta fossila bränslen. Därefter genom att det biogena kolet lagras i underjorden genom bio-CCS. Sverige har unika förutsättningar att demonstrera och tillämpa bio-CCS. Hur ser möjligheterna ut och vilka hinder finns?

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy