Alla ämnen
Opinion & debatt

Nya regler för utsläpp från vedeldning leder till debatt

Boverket har på uppdrag från näringsdepartementet redovisat förslag till de regeländringar som behövs för att uppfylla ekodesignkraven. Syftet är att möta kraven i EUs ekodesignreglering och minska utsläppen av skadliga rökgaser vid eldning av ved och pellets. Kraven skall vara fullt införda år 2020 för fastbränslepannor och 2022 för rumsvärmare.

Användning av befintliga pannor, kaminer och spisar påverkas inte av de nya reglerna. De nya reglerna gäller främst vid nyinstallation av både pannor och rumsvärmare, som kaminer, insatser och köksspisar.

Regeländring från juli 2018

Regeländringen gäller från första juli 2018. Förslaget har under den senaste tiden lett till omfattande debatt i sociala medier. Att frågan berör och engagerar visar inte minst ”Vedspisupproret på Facebook” som på kort tid fått nära 20 000 följare. Bakgrunden är oron hos många användare att de nya skärpta miljökraven ska leda till att vedeldningen i spisar och kaminer skall komma att förbjudas. Diskussionerna har till och med lett till en interpellationsdebatt i riksdagen. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson fick besvara frågor från moderata riksdagsmän.

Från PelletsFörbundets sida har vi ofta pekat på det olyckliga i att återkommande larmrapporter om förtida dödsfall på grund av vedeldning misstänkliggör all användning av biobränslen. Detta trots att forskning och oberoende provningsresultat visar att det i första hand är gamla vedpannor som orsakar de största utsläppen. Pannor och kaminer med modern teknik har i detta sammanhang nästan helt försumbara utsläpp. Enligt MSBs statistik är omkring 55 procent av alla vedpannor som eldas av en teknik som ger mellan tio och 30 gånger högre emissioner än BBR-godkänd teknik.

PelletsFörbundets har länge hävdat att äldre förbränningsteknik, som inte uppfyller kraven måste byggas om, eller bytas ut. Vi ser även att andrahandsmarknaden på något sätt borde begränsas. Vi är därför i stort sett positiva till både den skrotningspremie och den skärpning av kraven som Boverket föreslår.

Men vi tycker samtidigt att renodlade vedspisar som används i för matlagning och gamla gjutjärnsspisar med kulturhistoriskt värde ska undantas från det nya regelverket. Bevarandevärdet och tryggheten av att ha en extra värmekälla vid en krissituation borde kunna väga högre än miljönyttan. Dessa installationer har en  mycket begränsad användning.

Det positiva i hela denna debatt är att frågan om bioenergins positiva tilläggsvärden nu har hamnat högre upp på den politiska agendan. Låt oss därför hoppas att Boverket följer bostadsministerns uppmaning och återkommer med ett förtydligande om vad som gäller för vedeldning i kaminer och spisar. Men också att det införs en skrotningspremie. En sådan påskyndar utbytet av gamla dåliga vedpannor. Samtidigt får landets konsumenter får bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna investera i en bättre och renare utrustning, även fast denna är lite dyrare i inköp. 

Text: Bengt- Erik Löfgren, PelletsFörbundet
Telefon: 0510-285 30
E-post: info@pelletsforbundet.se, www.pelletsforbundet.se


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 1 – 2018. Den finns att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy