Alla ämnen
Skog

Nya riktlinjer: Så bevakar du marken efter skogsbrand

Nya riktlinjer: Så bevakar du marken efter skogsbrand
Varje år uppkommer bränder inom skogsbruket, vilka kan orsaka stora konsekvenser. I och med de klimatförändringar som sker förväntas risken för bränder öka och säsongen för bränder i skog och mark bli längre, uppger Skogforsk. Foto: Pixabay

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tillsammans med bland annat Skogforsk tagit fram nya riktlinjer för hur skog ska bevakas efter bränder.

Efter en skogsbrand finns stora risker att släckta bränder blossar upp igen. Därför har Skogforsk, MSB, flera räddningstjänster, maskinringarna, Brandskyddsföreningen, försäkringsbranschen samt representanter för skogsbruket tillsammans tagit fram nya riktlinjer för hur man bättre kan bevaka drabbade områden.

– Det handlar om enkla, konkreta råd och instruktioner till markägare om vad som ska göras vid en bevakning, för vilken de är ansvariga enligt lag. Vi har också skapat en checklista, som räddningsledaren kan luta sig emot när markägare ska informeras om vad som krävs av dem vid bevakning, säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk, som koordinerat arbetsgruppen, i ett pressmeddelande.

Riktlinjerna är gratis för alla att ta del av och fungerar i hela Sverige.

Snabb kontakt vid brand

För att lättare bekämpa bränder är det enligt Rolf Björheden på Skogforsk, viktigt att markägare snabbt får information om läget. Kontakten mellan markägare och räddningstjänst ska tas så snabbt som möjligt, helst redan när räddningstjänsten åker mot branden.

Fakta

Riktlinjer för bevakning efter avslutad räddningsinsats vid skogsbrand

1. Bevakning efter skogsbrand – råd och information till markägare
Information och tips om hur markägare kan agera vid bevakning efter avslutad räddningsinsats.

2. Avslutande av insats mot skogsbrand – räddningsledarens checklista
Ger räddningsledaren stöd i överlämnandet av ansvar till markägaren efter avslutad räddningsinsats.

3. Dokumentation vid avslutande av räddningsinsats efter skogsbrand och information till berörda markägare. Formulär där viktig information, kopplad till den enskilda händelsen, kan kommuniceras och dokumenteras.

Läs mer här.

Källa: Skogforsk

– Markägare behöver snabbt få information. Tidig kontakt ger dem den bästa möjligheten att förbereda och genomföra sin del i arbetet, främst att bevaka branden efter genomfört släckningsarbete, säger Rolf Björheden.

Oftast mindre bränder

Cirka 70 procent av alla småbränder som uppstod 2018, släcktes och blossade upp igen. Det uppger MSB.

– De gemensamma riktlinjerna är ett stöd för både räddningstjänst och markägare i den viktiga övergången till bevakning i markägarens regi. Om riktlinjerna får genomslag minskar risken för att skogsbränder sprids över stora arealer under loppet av flera dagar, som vid bränderna 2018, säger Jenny Sander, skogsbrandshandläggare på MSB.

– Därför är det bra att det nu finns fritt tillgängliga riktlinjer som flera olika parter har tagit fram gemensamt. Det stärker förutsättningarna för att vi får ett likriktat arbetssätt och en effektivare bevakning, säger Christer Björkman, verksamhetsstrateg vid Umeåregionens brandförsvar, som berättar att det redan nu finns fungerande rutiner hos flera större markägare och räddningstjänster. Dock ser de ofta olika ut och hos mindre aktörer kan riktlinjer helt saknas.

Ta del av de nya riktlinjerna här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy