Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Nya ”Saxlundkoncernen” fokuserar mer på eftermarknad

Efter en rad företagstransaktioner det senaste året har nu Saxlund, Hotab, Envipower, Svensk Rökgasenergi och Pilum samlats i en ny koncern med samma huvudägare som tidigare. Bioenergi har träffat Stefan Wallerman, koncernchef, och Mats Granstrand, ny marknads- och affärsutvecklingsansvarig, för att få veta mer om vad som är på gång.

Stefan Wallerman, koncernchef, och Mats Granstrand, marknads- och affärsutvecklingsansvarig.
Stefan Wallerman, koncernchef, och Mats Granstrand, marknads- och affärsutvecklingsansvarig. Stefan Wallerman, koncernchef, och Mats Granstrand, marknads- och affärsutvecklingsansvarig.

– Hela syftet med de finansiella transaktionerna är att få till en lösning för att på nytt försöka förverkliga visionen om att konsolidera leverantörer inom den svenska bioenergimarknaden, förklarar Stefan Wallerman. Försöken att förverkliga denna vision startades av Rolf Hasselström, tidigare vd för Opcon/Trention, den tidigare ägaren till Saxlund. Efter finanskrisen 2008 var det tungt att förverkliga visionen, men nu sker en nystart med större fokus på eftermarknad. Med de senaste förvärven har koncernen också ett bredare erbjudande för energianläggningar med utrustning inom bränslehantering, förbränningsteknik och rökgasrening.

Pilum är moderbolag

I dag är Pilum moderbolag i koncernen med Rolf Hasselström som ordförande i styrelsen. Ett arbete pågår internt inom koncernen med hur den externa kommunikationen ska se ut. Syftet är att det ska bli tydligare vad det är koncernen erbjuder. När Bioenergi är på besök är det inte klart vilket som blir huvudnamnet i företagsgruppen.

Fokus på eftermarknad

– Bioenergimarknaden kan karaktäriseras av mognad och överetablering. Det är bakgrunden till att vi nu kommer att fokusera mer på eftermarknaden. Vi har tidigare inte haft möjlighet att erbjuda kunderna en fullgod service. Via köpen av Hotab och Pilum, inklusive Envipower, kan vi nu erbjuda en bra serviceorganisation, med servicepunkter i Kristianstad, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Gävle, Hagfors, Sundsvall och Skellefteå som gör att vi kommer närmare våra kunder, förklarar Stefan Wallerman.

Hela Sverige

Omkring 35 personer kommer att jobba med eftermarknad och service.

Vi satsar på internutbildning och organiserar oss så att vi ska kunna stötta varandra internt för att kunna ge service på alla våra varumärken. Målet är att täcka hela Sverige, säger Stefan Wallerman.

Bygga nytt

Mats Granstrand som under många år framgångsrikt ledde Jernforsen är ny marknads- och affärsutvecklingsansvarig.

– Skälet till att jag hoppade på detta uppdrag var bredden i produktportföljen som gör att vi kan hitta flera kunder. Det är spännande. Vi har också pratat om internationaliseringen. Det har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag har stor erfarenhet av det, men det blir nästa steg. Först ska vi bli starka här hemma med de varumärken vi har. Vi ska skapa en helt ny kultur där vi sammanfogar och tar det bästa av de olika företagskulturerna som finns och bygger något eget som ska bli mycket starkare. Det tycker jag ska bli fantastiskt roligt, säger Mats Granstrand.

Även internationellt

Förutom verksamheten i Sverige, ingår sedan tidigare även Saxlund i Tyskland och Saxlund i Storbritannien. Dessa bolag har tidigare arbetat mer självständigt men kommer nu att knytas närmare verksamheten i Sverige. Totalt har koncernen i dag en bit över 100 personer anställda och bolagen i koncernen hade under 2015 en omsättning på drygt 400 miljoner kronor.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy