Alla ämnen
bio-CCUS

Nya steg mot Malmös framtida koldioxidinfrastruktur

Nya steg mot Malmös framtida koldioxidinfrastruktur
Från vänster: Hans Kreisel, vd Nordion Energi, Barbara Scheel Agersnap, vd Copenhagen Malmö Port AB, Malin Dahlroth, vd Sysav, Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, Johan Mörnstam vd E.ON Sverige. Foto: Peter Hjalmar, E.ON

CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper har tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av en koldioxid-hubb i Malmö. Samarbetet är en del av det regionala projektet Carbon Network South Sweden, CNetSS, och kommer att genomföra förstudier för att undersöka förutsättningarna för ett mellanlager i Norra hamnen.

CNetSS, ett samverkansprojekt mellan ledande aktörer inom energi och infrastruktur, inleddes 2022 med syfte att samarbeta kring infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid.

Under projektets första faser identifierades Malmö som mest lämplig plats för mellanlager av koldioxid. Nu går CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper framåt för lokala förberedelser i Malmö.

Parterna har enats om att tillsammans vidareutveckla en infrastruktur i Malmö för mellanlagring av koldioxid, som ett steg innan vidare transport till slutanvändare eller permanent förvaring. Målet är även att främja Malmö och Skåne som en attraktiv region för industriell utveckling, samt att erbjuda en kostnadseffektiv logistiklösning för aktörer som arbetar med koldioxidavskiljning.

– Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och kommer att utveckla, bygga och sedan driva hubben i Malmö hamn. Infrastruktur för koldioxidinfångning är, jämte biogas och vätgas, ett av våra prioriterade innovationsområden för att påskynda energi- och klimatomställningen. Det är en omställning som är stor och sker på många fronter – och som inte kan vänta. Därför är det en styrka att vi nu gemensamt arbetar mot målet att etablera en regional koldioxidhubb i Malmö, säger Nordion Energis vd Hans Kreisel.

– Att fånga in och lagra koldioxid är en förutsättning för att nå uppställda klimatmål och begränsa uppvärmningen enligt de klimatöverenskommelser som världens länder enats kring. Jag är stolt över samarbetet inom CNetSS och vår gemensamma ambition om att utveckla en CO2-hubb i Malmö. Det är ett viktigt lokalt initiativ som även har betydelse ur ett större perspektiv. Att vi dessutom gör det tillsammans – E.ON, CMP, Nordion Energi, Sysav och Uniper – är extra roligt, säger E.ON Sveriges vd Johan Mörnstam.

– Hamnen i Malmö spelar en viktig roll för etableringen av den framtida koldioxidinfrastrukturen. Ramarna för samarbetsavtalet med siktet inställt på att ha ett mellanlager på plats, skapar nya affärsmöjligheter i hamnen framöver. Nu går vi med kunder och partners från ord till handling och vidtar konkreta åtgärder för att långsiktigt bidra till den gröna omställningen, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port.

– Att Malmö har valts som plats för framtida samarbete inom transport och lagring av koldioxid understryker regionens ledande position inom hållbar utveckling. För Sysav, med vårt nära geografiska läge, innebär samarbetet en möjlighet att integrera och förstärka en kritisk del av värdekedjan för vårt CCUS-projekt med sikte på 2030, säger Sysavs vd Malin Dahlroth.

– Uniper är fast beslutna att driva på och öka takten i energiomställningen. Därför är vi väldigt glada över att vi tillsammans i Malmö kan ta nya steg för att utveckla den infrastruktur som behövs för framtidens klimatlösningar. Biogen CO2 kommer att bli en nyckelråvara för att kunna ersätta fossibla bränslen inom exempelvis sjöfart och flyg, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

Stor skala ger lägre kostnader

De fem aktörerna ska tillsammans hitta storskalsfördelar för att sänka kostnader och realisera uppförandet av infrastrukturen. I samarbetet ingår:

  • Yta och placering för mellanlagring i Norra Hamnen
  • Rörtransport från produktionsanläggningar
  • Mottagningsanläggningar för flytande koldioxid via järnväg, lastbil eller skepp
  • Förvätskningsanläggning för koldioxid i gasform
  • Utlastning för transport via skepp till slutförvaring
  • Affärsmodell för samarbetspartners och tillkommande kunder

 

Ytterligare samråd med lokala aktörer och intressenter kommer att ske för att säkerställa en heltäckande och hållbar utveckling av projektet. Mellanlager förväntas stå klart 2028 och förvätskning 2030.

Samarbetsavtalet signerades under måndagseftermiddagen på Eons kontor av Malin Dahlroth, vd Sysav, Barbara Scheel Agersnap, vd Copenhagen Malmö Port AB, Johan Mörnstam vd E.ON Energiinfrastruktur AB, vd Hans Kreisel Nordion Energi AB och Johan Svenningsson och Patrik Hermansson, Uniper.

Samarbetet är en viktig milstolpe för de involverade företagen och ett tecken på regionens satsning på innovativa lösningar för koldioxidhantering och hållbar utveckling.

Fakta

CNetSS

CNetSS har som långsiktigt mål att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp. I Fas 1 och 2 deltog Sysav, CMP (Copenhagen Malmö Port), E.ON, Växjö Energi, Öresundskraft, Nordion Energi, Kraftringen, Höganäs, Kemira och Stora Enso. Dessa faser resulterade i att hamnen i Malmö utpekades som mest lämplig plats för ett mellanlager av koldioxid. Projektet har fastställt storlek och tidplan för de mängder koldioxid som ska fångas in av deltagarna, mest lämpliga transportmetoder till mellanlagret, samt mellanlagrets storlek och fysiska krav för lagring. Projektet har skett med stöd av Industriklivet.

Ansökan inför fas 3 är uppstartad under samordning av Nordion Energi. Målet är att konkretisera affärsmodell, teknik, kostnader och juridiska aspekter inför upphandling av en systemlösning.

CCUS – koldioxidinfångning, användning och lagring

CCUS står för Carbon Capture, Utilization and Storage, en teknik som fångar upp koldioxidutsläpp från industriella källor och kraftverk. Syftet är att förhindra att CO2 släpps ut i atmosfären, vilket bidrar till klimatförändringar. Processen involverar tre huvudsteg: fångande, transport och lagring eller användning av koldioxiden. Koldioxiden fångas antingen direkt vid utsläppskällan eller ur atmosfären. Efter fångst transporteras den till en lagringsplats, ofta ett mellanlager för vidare transport. Slutdestinationen för lagring är vanligtvis geologiska formationer under jorden, som uttömda olje- eller gasfält. Koldioxiden kan också användas, som råvara i bränslen eller nya material. CCUS är en viktig teknik för att nå klimatmål, speciellt i sektorer där utsläppsminskning är utmanande.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy