Alla ämnen
Pellets

Avancerad styrning i VEÅs nya pelletsbrännare

VEÅ har baserat på lång erfarenhet byggt in en lång rad förbättringar i den nya pelletsbrännaren som företaget utvecklat det senaste året. Här följer beskrivningar av några av dessa förbättringar.

Brännaren är utrustad med reglerbara fläktar och spjäll för att justera mängden luft som tillförs. Luften tillförs i tre zoner som styrs var för sig med avancerad styrning som ska ge bättre förbränning.

VEÅs ångpanna
Illustration som visar VEÅs ångpanna utrustad med två pelletsbrännare från VEÅ. Anläggningen kan leverera 4 MW ånga. Notera rosterdelen av brännaren som kan dras ut ur brännaren för snabbare serviceåtgärder. VEÅs ångpanna

– Eftersom det blir höga temperaturer i en stor pelletsbrännare överskrids ibland asksmälttemperaturen och det bildas slagg som i sin tur sätter igen hålen för primärluften i rostret. Med en avancerad styrning av luftflödet kan vi kompensera för att den fria arean genom rostret minskar genom att gasa på och få in samma mängd luft. Brännaren fungerar därför lika bra oavsett om den är nyservad eller inte, förklarar Anders Johansson, teknisk chef och delägare i VEÅ.

Vattenkyld brännare

För att hålla nere den höga förbränningstemperaturen som eldning av pellets medför är hela brännaren vattenkyld. Vattnet i brännaren är direktkopplat mot pannan och är självcirkulerande. Brännaren är byggd för samma ångtryck som pannan, det vill säga 20 bar.

Askutmatning

Utmatningen av aska och sot fungerar bättre genom att VEÅ har integrerat tryckluftssotning redan i brännaren.

Det gör att utmatningen av aska och sot kan ske längre bak i pannan där temperaturen är lägre, därmed minskas slitage och driftstörningar i utrustningen som matar ut askan, säger Petter Jansson, processingenjör på VEÅ.

Bättre legering i roster och bättre lufttillförsel

Den höga temperaturen är påfrestande för rostret i vissa zoner. Det är konstruktionen av rosterplattan samt hur luften tillförs som är det viktigaste för att hålla nere förbränningstemperaturen.

– Vi ser att vi har högre kvalitet i rosterstavarna som i dag levereras från gjuterier som Bruzaholms Bruk i Småland. Det ger bättre kontroll på både material och leveranstider än tidigare. Rosterstavarna rör sig med hydraulisk matning istället för som tidigare elektrisk matning. Det ger bättre tillförlitlighet och  kontroll. Hydrauliken levereras av Arcos i Sävsjö, säger Petter Jansson.

Snabbare service

Hela rostret är placerad på en vagn som rullar på skenor. Rostret kan dras ur brännaren med en vinsch för att servas.

– Tidigare har rostret varit fixerat vid pannan. Det har gjort att service av brännaren måste göras inne i pannan. Den stora nackdelen med det är att det tar cirka två dagar för pannan att svalna. Dessutom måste servicepersonalen klättra in och ut ur pannan med alla rosterelement. Nu går servicen mycket snabbare för kunden och det är bättre arbetsmiljö för personalen, säger Anders Johansson.

Avancerad styrning central del

– I ett nära samarbete med IPAR i Vetlanda har vi utvecklat styrsystemet för denna lösning. Styrsystemet är centralt. Det går att ändra på en rad mekaniska förutsättningar men styrförutsättningarna är viktiga för att få en bra funktion och en bra livslängd på utrustningen.

– Styrsystemet är också centralt för att få hela anläggningen att leverera ånga på ett liknande sätt som en olje- eller gaspanna. För att kunna ersätta en olja- eller gaspanna med en pelletspanna arbetar vi med ackumulerad effekt i panna och reducerar ångan ut ur pannan.Bygger man en anläggning enligt vårt koncept kan den reglera och laständra i princip som en olje- eller gaseldad anläggning. Det är viktigt att ha en styrning som verkligen klarar att reglera brännaren och uttaget av ånga ur pannan med mera. Det är en sak att säga att vi ska göra det och en annan sak att få det att fungera i verkligheten, med bibehållna emissionsvärden. Nu när vi tillverkar både brännaren och pannan får vi bättre möjlighet att ha kontroll på helheten. Vi jobbar tillsammans med IPAR för att lösa detta på bästa sätt, säger Ander Johansson.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2029 som finns att läsa som e-tidning här. 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy