Alla ämnen
Kraftvärme

Nytt biokraftkoncept anpassat för sågverk

Nytt biokraftkoncept anpassat för sågverk
3D-modell som visar biokraftlösningen för sågverk.

Ett nytt enkelt kraftvärmekoncept för sågverk har sedan ungefär ett halvår tillbaka presenterats för utvalda potentiella sågverk runt om i Sverige. Nu är tiden mogen för att berätta om den nya konceptet för en bredare publik.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

– Vi har haft en tanke som har legat och grott i många år. Tillsammans med vår samarbetspartner, Saxwerk, har vi tagit fram ett koncept med enkel och robust utrustning för att producera el med biobränslen anpassad för sågverk, säger Thomas Claesson, marknadschef på VEÅ som förklarar bakgrund och ambitioner kring det nya konceptet.

– Det nya i konceptet är att bygga en enkel kraftvärmeanläggning istället för en traditionell avancerad anläggning, med höga ångdata som kräver avancerade material och en panna med höga krav på kvalitet på pannvatten och ånga. Det är en stor fördel för sågverken att anläggningen är enkel att sköta. Det är inte svårare att köra denna än att köra en vanlig hetvattenanläggning. Det är tack vare att anläggningen har moderata ångdata och enkel och robust teknik.

– Efter att ha finslipat på konceptet internt inom Nibe gick vi ut och presenterade det för kunder och det har varit ett väldigt stort intresse, hittills. Det blev en väldigt bra timing med energikris, höga elpriser och ökat fokus på trygg energiförsörjning, säger Thomas Claesson.

Två grundstorlekar

Konceptet finns i två grundstorlekar på 12 och 20 MW panneffekt. Saxwerk bidrar med materialhantering och rosterugn. VEÅ bygger en så kallad hybridpanna, ett mellanting mellan en eldrörs- och vattenrörspanna.

I den produceras en ånga med lätt överhettning och ett ångtryck på 23 bar. Till pannan ansluts en turbin från tyska turbintillverkaren M+M. Styrsystem levereras av IPAR som VEÅ förvärvade majoriteten av tidigare i år.

Thomas Claesson, marknadschef på VEA.

– Vi har ett koncept med en färdig anläggning på 20 MW som kan ge cirka 2,5 MW el beroende på framledningstemperatur till torkarna på sågverket. Den mindre storleken är på 12 MW och kan leverera omkring 1,5 MW el, säger Thomas Claesson

Intresse för enklare biokraft

VEÅ och Saxwerk har levererat många hetvattenanläggningar till sågverk runt om i Sverige.

– Det var naturligt att presentera lösningen för våra befintliga kunder. Sågverk passar bra för biokraftproduktion eftersom sågverk normalt producerar dygnet runt större delen av året med underhållsstopp under två till tre veckor.

– Vi har också diskuterat med en del fjärrvärmeverk när det gäller nyinvesteringar i pannor. Vi har sått några korn för framtiden. Det finns ett intresse för biokraft med lite enklare turbinanläggningar.

Vattentemperatur till torkarna viktig

Efter turbinen sitter en kondensor och efter kondensorn leds hetvatten vidare till torkarna.

Ju lägre temperatur sågverket behöver i torkarna, desto mer elenergi kan produceras i turbinen. Ångpannan genererar lätt överhettad ånga. Turbinen klarar så kallad våt ånga.

Högre effekt

– Några kunder har uttryckt intresse för en högre panneffekt. Ugn och roster är extremt robusta och klarar högre effekt. Vi utreder just nu hur mycket mer effekt en hybridpanna kan leverera.

Elpriset är den viktigaste faktorn för att bedöma avkastningen på en investering i biokraft på ett sågverk. Ett elpris på 80-100 öre per kWh, ger en återbetalningstid på mellan 5-7 år, beroende på förutsättningarna i övrigt.

Tryggare elförsörjning viktig

– Men i dessa tider är det också viktigt att ha en trygg energiförsörjning för sitt sågverk. En sågverksägare kan säkra sin egen anläggning med en egen turbin som levererar el, menar Thomas Claesson och förklarar vidare:

– De ger alltid tillgång till el. Att producera el innebär också en nytta för samhället i ett större perspektiv Ett sågverk som producerar el avlastar elsystemet lokalt genom att göra närproducerad el baserat på biprodukter och/eller grot. Lagret av sågtimmer innebär att sågverket har ett energilager vid sitt sågverk.

En biokraftanläggning kan också byggas för så kallad ö-drift. Det innebär att sågverket kan starta och drivas vid ett strömavbrott. Det krävs dock vissa förutsättningar hos kunden för att det ska vara möjligt.

Storlek på investering

Den mindre anläggningen kräver en investering på drygt 100 Mkr och den större anläggningen kräver cirka 150 Mkr.

Markarbete och byggnad tillkommer. När kommer då den första anläggningen att börja byggas?

– Vi har diskussioner med flera sågverk och med några värmeverk. Vi har kommit ganska långt med ett sågverk där vi börjar närma oss. Vi har några tekniska detaljer kvar att diskutera. Men min prognos är att vi kan bli klara att skriva ett avtal strax före sommaren eller strax efter, avslutar Thomas Claesson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy