Alla ämnen
Biokraft

Nytt biokraftvärmeverk i Mariestad

Katrinefors Kraftvärme tog hösten 2014 i drift ett nytt kraftvärmeverk som levererar fjärrvärme till Mariestad, ånga till Metsä Tissue och elkraft till NordPool. Johan Nilsson, vd på Katrinefors Kraftvärme berättar om erfarenheterna.

Katrinefors Kraftvärme investerade 250 miljoner kronor i ett nytt kraftvärmeverk från finska Renewa.
Katrinefors Kraftvärme investerade 250 miljoner kronor i ett nytt kraftvärmeverk från finska Renewa. Katrinefors Kraftvärme investerade 250 miljoner kronor i ett nytt kraftvärmeverk från finska Renewa.

Leveranserna av ånga till industrin ökade och andelen olja i produktionen likaså. Det gamla kraftvärmeverket från 2002 räckte inte till och kostnaden för att använda olja blev hög och det var inte bra ur miljösynpunkt. Det är bakgrunden till att Katrinefors Kraftvärme investerade 250 miljoner kronor i ett nytt kraftvärmeverk. Den nya pannanläggningen har byggts på Metsä Tissues pappersfabriksområde i anslutning till ett befintligt kraftverk.

Vi diskuterade med ett antal leverantörer och gjorde en utvärdering av olika lösningar och priser vilket ledde till de val vi gjorde, förklarar Johan Nilsson, vd på Katrinefors Kraftvärme.

Tre delar

Projektet har handlats upp i tre delar där Renewa har haft ansvar för leverans av panna, rökgasrening och rökgaskondensering inklusive pannhus. Rökgasreningen levererades från Simatek och kondensorn från finska Condens Heat Recovery. Turbin och generator har levererats av italienska Fincantieri. Den tredje leverantören är Kellve Sweden i Kvänum som tillsammans med Saxlund Bioenergy har stått för den yttre bränslehanteringen.

Katrinefors Kraftvärme har själva stått för fastigheter, markarbeten och automationssystem i samarbete med Mariestads Elautomatik. Leverantörsavtalen skrevs under våren 2013. Byggnadsarbetet startade i oktober 2013, driftsättningen startade i september 2014 och överlämning skedde våren 2015.

Fluidiserande bädd

Anläggningen består av en fluidiserande bädd med en ångpanna på 60 bar och 480 grader. Efter pannan finns rökgasrening med cyklon och slangfilter samt rökgaskondensering.

Katrinefors Kraftvärme har byggt en ny mottagningsanläggning och en sållanläggning för att sålla bort överstort material. Det nya sållet har ersatt en kross.

– Vi använder 80 procent returträ och 20 procent fiberslam. Processvattnet från bruket innehållet tre procent brännbart slam. Efter avvattning och pressning går slammet till pannans bränslesilo. Vi har rätt så positiva erfarenheter av första säsongen. Det finns som alltid en del saker att rätta till men generellt sett går pannan bra och den producerar som den ska. Den nya anläggningen går som baslast och den gamla går när behovet av energi ökar, säger Johan Nilsson.

Den nya pannan ökade bränslebehovet från knappt 200 GWh till 280 GWh bränsle per år. Elproduktionen beräknas bli 45–50 GWh el per år. Eftersom kraftvärmeverket använder fiberslam som bränsle blir det ganska stora mängder aska, som
används till att sluttäcka deponier.

Bra ekonomi på sikt

– Vi hoppas att det kommer att bli bra ekonomi i investeringen på 250 miljoner kronor. Men vi, som alla andra, som har en kraftvärmeanläggning är just nu drabbade av elpriserna som är lite för låga för tillfället. Men vi ser anläggningens ekonomi över ett lite längre tidsperspektiv, säger Jonas Nilsson. Katrinefors Kraftvärme får också elcertifikat för den el som produceras från den nya anläggningen.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2015

Fakta

Fakta

Panna: Renewa OY

Effekt: 27,8 MW

Tryck: 60 bar

Ångtemperatur: 480° C

Rökgasrening: Simatek

Rökgaskondensering: Condens Heat Recovery Oy

Effekt: 5,8 MW

Turbin och generator: Fincantieri

Eleffekt: 7,3 MW

Yttre materialhantering: Kellve Sweden AB och Saxlund Bioenergy AB

Tekniskt stöd under projektet:
Fundacon OY

Katrinefors Kraftvärme ägs till 50 procent vardera av Vänerenergi och Metsä Tissue.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy