Alla ämnen
Biovärme

Nytt fjärrvärmebolag i Täby

Nytt fjärrvärmebolag i Täby
Från vänster: Anders Egelrud, Katarina Kämpe, Marc Hoffmann

E.ON och Stockholm Exergi är tillsammans nya majoritetsägare i Täby Miljövärme AB. Med nystarten i bolaget får Täbyborna en leveranssäker, kostnadseffektiv och stabil fjärrvärmeförsörjning. Det gemensamt ägda bolaget ska bygga samman de båda existerande fjärrvärmenäten i kommunen och skapa väsentligt ökad effekt genom samverkan i befintliga produktionsanläggningar som till största delen använder biobränslen.

För att möta framtida behov i Täby kommun behövs nya affärslösningar för en trygg och säker fjärrvärmeförsörjning. Täby kommun träffade därför år 2019 en avsiktsförklaring med E.ON och Stockholm Exergi om att undersöka möjligheterna att tillsammans hitta en framtidssäker och hållbar värmeförsörjning i kommunen. Arbetet har mynnat ut i att E.ON och Stockholm Exergi köpt 47,5 procent vardera av Täby Miljövärme AB och Täby kommun behåller 5 procent av aktierna. Det nya bolaget med nya ägare startade 1 mars 2023.

Långsiktig lösning

– Äntligen har vi en långsiktig lösning för fjärrvärmen på plats i Täby. Med detta gemensamägda bolag skapar vi en effektiv och stabil fjärrvärmeförsörjning för alla fjärrvärmekunder i Täby, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Bygga ihop näten

–  Nu skapar vi förutsättningar för att utveckla fjärrvärmen i Täby. Genom att bygga ihop fjärrvärmenäten i kommunen och öka samverkan i produktionen vill vi göra fjärrvärmen ännu tryggare och mer attraktiv för Täby Miljövärmes kunder, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

Långsiktig lösning

– Samarbetet vi nu har med E.ON och Stockholm Exergi gör att vi tillsammans jobbar för Täbybornas bästa. Detta är en bra lösning som ger en långsiktig fjärrvärmeförsörjning i kommunen, säger Katarina Kämpe, kommundirektör i Täby kommun.

Fjärrvärme är en driftsäker och bekväm lösning för uppvärmning. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige då den står för drygt hälften av all uppvärmning. Biobränsle är det mest använda bränslet inom fjärrvärme. I Täby levereras fjärrvärme endast till flerbostadshus och kontors- och industrifastigheter.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy