Alla ämnen
Opinion & debatt

Nytt i Svebiobloggen: Elektrifiering som kräver mer kärnkraft

När EU-kommissionen i veckan presenterade sin klimatstrategi för Europa handlade det nästan bara om elektrifiering, medan biobränslen tonades ner kraftigt. Elen ska inte bara användas direkt, den ska dessutom omvandlas till vätgas och elektrobränslen i stor skala, både flytande och i gasform. Andelen el i den slutliga energianvändningen ska mer än fördubblas under de närmaste tre årtiondena.

Det är inte helt enkelt att läsa ut hur den här elen ska produceras, men en stor del blir vindkraft, mycket från parker till havs. Men för att klara systemet kommer det också att krävas en hel del kärnkraft. Det framgår av diagrammen i rapporten.

Dokumentet kallas ”En ren planet för alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en växande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi”. Tidsperspektivet är 2050, och det var ingen slump att denna strategiska plan presenterades ett par dagar innan klimatmötet i Katowice inleds.

Förtjusningen i el, vätgas och elektrobränslen har spritt sig som ett virus i det europeiska beslutsmaskineriet under de senaste åren. I motsvarande grad har misstron mot bioenergi ökat. Det gäller framför allt det som odlas på åkermark. Men också det som kommer från skogarna. Varje formulering om bioenergi innehåller dessutom den språkliga brasklappen ”hållbar” – sustainable biomass eller sustainable biofuels måste man alltid skriva. Underförstått: det finns en massa ohållbar bioenergi därute någonstans, som hotar natur och miljö. För andra energislag används aldrig den här typen av reservation. Till saken hör att man nu infört hållbarhetskriterier för alla biobränslen, dvs de måste vara ”hållbara” för att få användas inom EU. Därmed borde man kunna sluta använda tillägget hållbar; allt ska ju med automatik vara hållbart.

Perspektivet är 2050. Då ska EU vara klimatneutralt. Kommissionen har låtit utreda en rad olika scenarier, och sedan valt ett alternativ som ger en klimateffekt där Europa bidrar till en temperaturhöjning på mindre än 2°C.

Det alternativ man valt leder till att el svarar för 53 procent av all slutanvändning av energi 2050, och att elproduktionen ökar 2,5 gånger. Man skriver att 80 procent av all elproduktion kommer att komma från förnybara energikällor (till allt större del off-shore). Formuleringen i parentesen antyder att det allra mesta kommer att vara vindkraft. ”Tillsammans med cirka 15 procent kärnkraft kommer detta att vara ryggraden i det Europeiska elsystemet”, skriver kommissionen.

Läs hela blogginlägget

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy