Alla ämnen
Opinion & debatt

Nytt i Svebiobloggen: SCA:s klimatnytta motsvarar utsläppen från alla lastbilar och flyg i Sverige

De svenska skogsbolagen tar allt mer plats i klimatdebatten. De gör det eftersom de vet att deras verksamhet ger stor klimatnytta. Skogarna växer och tar upp koldioxid och den skördade skogen används för förnybara produkter som används till behov som annars skulle ha gett utsläpp och krävt fossila resurser, både för material och för energi. När man summerar effekterna i hela kedjan från skog till slutanvändning blir klimatnyttan mycket stor.

Skogsbolaget SCA har gjort en sådan beräkning för sin verksamhet, och den presenterades på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien på måndagen (25 februari). Slutresultatet är att SCA producerar en klimatnytta räknat som koldioxidbesparing som är lika stor som hela den svenska tunga lastbilstrafiken plus inrikesflyget!

SCA:s hållbarhetschef Katarina Kolar och vd Ulf Larsson var märkbart stolta över resultatet. Beräkningen har gjorts av Katarina Kolar och Peter Holmgren, numera fristående konsult under beteckningen FutureVistas, tidigare chef för det internationella skogsforskningsinstitutet Cifor.

De har gjort en enkel modell som kopplar ihop klimatnyttan i den växande skogen, klimatpåverkan i produktionskedjan och klimatnyttan genom substitution. Den gör det möjligt att på ett tydligt sätt visa vilka klimatvinster som blir resultatet av skogsbolagets verksamhet.

 Östrands massafabrik i Timrå som ingår i SCA-koncernen.

Östrands massafabrik i Timrå som ingår i SCA-koncernen. Östrands massafabrik i Timrå som ingår i SCA-koncernen.

Så här ser SCA:s siffror ut:

  • SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skog, koncentrerad främst till mellersta Sverige, Västernorrland, Jämtland och angränsande län. Det motsvarar Belgiens yta. Den egna skogen ökar sin biomassa med motsvarande 4 miljoner ton CO2 (koldioxid) varje år. Precis som i all skog i Sverige avverkas mindre än tillväxten. Dessutom: genom aktiv skogsvård ökar tillväxten stadigt med omkring en procent per år. Skog som växer bättre binder också in mer koldioxid.
  • I hela produktionskedjan från skog till färdiga produkter på marknaden släpper SCA ut växthusgaser motsvarande 0,9 miljoner ton CO2. Den allra största minusposten är transporterna (drivmedel till lastbilar, båtar och tåg), därefter processerna i industrierna och insatsvaror, exempelvis kemikalier till massabruken. Energin i bruken är idag nästan uteslutande egna biobränslen, biprodukter, och mycket lite fossilt bränsle används för att driva fabrikerna. Utsläppen från skogsmaskiner är bara 3 procent av de totala utsläppen i värdekedjan.
  • SCA producerar trävaror, pappersmassa/papper och bioenergi (bränslen och förnybar el och värme). Dessa material och bränslen ersätter fossila material och bränslen som annars skulle ha gett utsläpp av drygt 5 miljoner ton CO2.
  • Summa summarum: SCA:s klimatpåverkan har en positiv effekt på mer än 8 miljoner ton CO2. Det motsvarar enligt SCA utsläppen från alla tunga lastbilar och allt inrikesflyg i Sverige.

SCA räknar konservativt, som det heter. Man använder siffrorna försiktigt. Hellre lite i underkant, för att inte riskera kritik för att överdriva. Normal svensk blygsamhet.

Läs hela blogginlägget

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy