Alla ämnen
Politik

Nytt i Svebiobloggen: Ska vi spara träd i skogen så att andra kan fortsätta elda fossilt?

De senaste dagarna har det tagits viktiga steg framåt i den internationella klimatpolitiken, både globalt och i EU. Men de europeiska besluten får oss att undra om konsekvenserna för svenskt skogsbruk och svenska skogsägare.

Vid president Joe Bidens virtuella klimattoppmöte bekräftade Kinas president Xi Jinping att Kina vill samarbeta med USA för att lösa klimatfrågan, trots växande motsättningar på andra områden. Efter fyra års parentes med Donald Trump är länderna tillbaka till det partnerskap som under Barack Obamas administration lade grunden för Parisavtalet 2015.

Granplanta
Sverige har redan i stort sett ersatt alla fossila bränslen i uppvärmning och dessutom använder högre andel biodrivmedel än något annat EU-land. Sverige redan i stort sett ersatt alla fossila bränslen i uppvärmning och dessutom använder högre andel biodrivmedel än något annat EU-land.

EU har antagit sin klimatlag med skärpt klimatmål till 2030. Det är alldeles utmärkt och nödvändigt för att klara den enorma utmaning som ligger i att nå det mål som anges i Parisavtalet, och för att Europa ska kunna vara global ledare i klimatpolitiken, förhoppningsvis tillsammans med USA och Kina.

I förhandlingarna kring klimatmålet har man i Bryssel enats om att stödja kommissionens mål på 55 procents utsläppsminskning i förhållande till 1990, men med formuleringar som i praktiken betyder 57 procent.

Vackra ord

Internationellt samarbete, vackra ord om att nå 1,5-graders eller 2-gradersmålet eller radikala mål om klimatneutralitet 2050, som i EU, eller 2060, som för Kina, har liten trovärdighet om man inte också lovar verkningsfulla åtgärder.

Kina kritiseras för att inte göra det. Man fortsätter att bygga kolkraftverk och utsläppen av koldioxid ska kulminera först 2030. Den kinesiska handeln med utsläppsrätter har närmast kollapsat och priset ligger nära noll.

President Joe Biden presenterade på klimatmötet en lång lista av åtgärder. Det handlar bland annat om energieffektivisering av byggnader, åtgärder mot läckage av metan från nedlagda kolgruvor, olje- och gaskällor, och investeringar i förnybar energi. När Joe Biden talar klimat handlar det mest om att skapa jobb, ”well-paid union jobs”. Ekonomiska styrmedel lyser med sin frånvaro. Hans egen transportminister Pete Buttigieg upprepar på CNN som ett mantra att man inte kommer att höja bensinskatten eller någon annan skatt för att motverka koldioxidutsläppen. Man undrar om målen kan nås utan starka styrmedel.

Läs hela blogginlägget här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy