Alla ämnen
Opinion & debatt

Nytt i Svebiobloggen: Svebios bioenergiprognos var ”spot on” 1996

När Svebio 1996 gjorde en prognos för bioenergianvändningen 2020 kom man fram till att Sverige skulle kunna mer än fördubbla bioenergianvändningen, från 70 TWh 1994 till 154 TWh 2020. Det var inte många utöver Svebio som trodde att en sådan utveckling var sannolik för 23 år sedan. Nu visar det sig att Svebios prognos snarast var i underkant.

Idag pågår en liknande debatt om potentialen för bioenergi. Många debattörer upprepar mantrat att tillgången på biomassa är begränsad, och att den inte kommer att räcka till allt vi vill. Särskilt pessimistiska är många om möjligheten att få fram råvara till bioflygbränsle.

Kanske kan vi lära av historien och vara lite mer optimistiska.

Svebio ska deponera sitt arkiv av äldre handlingar på Riksarkivet, så att de finns tillgängliga både för oss själva och för framtida forskning. Karin Haara, som jobbat på Svebio under de flesta av föreningens hittillsvarande verksamhetsår, går igenom gamla protokoll och styrelsehandlingar, remissyttranden och annat från flera årtionden. Det är under detta tidsödande arbete som Karin hittat den gamla prognosen, som sannolikt utarbetats av Kent Nyström, Svebios dåvarande chef.

Biobränsle är framtidens energi.
Biobränsle är framtidens energi. Biobränsle är framtidens energi.

Prognosen finns på ett papper med rubriken ”Biobränsle är framtidens energi”. På pappret finns dels ett diagram över utvecklingen för den svenska bioenergin, från 1980 till 1994, dels staplar för Svebios biobränslescenario 2005 och 2020. Den första stapeln, för 2005, anger 118 TWh. Den andra, för 2020, anger 154 TWh.

I arkivhandlingarna finns också ett föredrag som Kent Nyström höll på Svebios årsmöte den 28 mars 1996. Här finns hela energiscenariot som bilaga, med detaljerade tabeller.

Låt oss jämföra Svebios framtidsspaning 1996 med verkligheten idag. Jämförelsen får bli med de senaste tillgängliga siffrorna, ofta för 2017, alltså med lite marginal till 2020. Kent Nyström använde 1993 som utgångspunkt för sina beräkningar, det senaste år han hade komplett statistik för.

1993 var användningen av bioenergi 75 TWh och Svebios scenario räknade med en ökning till 118 TWh 2005 och 154 TWh 2020, alltså en dryg fördubbling på 27 år.

På den här tiden gällde statistiken ”biobränslen, torv och avfall”, en samlingskategori för alla inhemska bränslen.

Läs hela blogginlägget

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy