Alla ämnen
Opinion & debatt

Nytt i Svebiobloggen: Vad händer i debatten om skogen, klimatet och bioenergin?

Det pågår en kamp om makten över tanken, och ”vår sida” tappar mark. Det är uppenbart för alla som vill se. Det hjälper inte att använda fakta om skogen och bioenergin. Andra bilder av verkligheten än våra egna får allt större genomslag. Följderna kan bli allvarliga för klimatet och den svenska energiförsörjningen. Det är vi övertygade om. Men vad kan vi göra för att vända debatten?

Det senaste tecknen i debatten på att vi håller på att förlora slaget är att Aftonbladet utsett Lisa Röstlund och Alexandra Urisman Otto på DN som huvudkandidater till sitt klimatjournalistpris. Ett annat tecken är statstelevisionens programserie om skogen (som bemötts och kommenterats på ett bra sätt av LRF).

För att förstå vad som händer skulle jag vilja använda den franske filosofen Michel Foucaults teori om diskurser.

Bioenergi diskurs
Det handlar om makten över tanken och ytterst också makten över skogen som resurs. I ett modernt samhälle bygger makt till mycket stor del på makten över tanken. Den som har informationsövertag vinner. handlar om makten över tanken och ytterst också makten över skogen som resurs. I ett modernt samhälle bygger makt till mycket stor del på makten över tanken. Den som har informationsövertag vinner.

Vad är en diskurs?

Det är ett system av föreställningar och ”sanningar” som etableras inom en vetenskap eller en samhällssektor som tillsammans ger bilden av verkligheten. Diskursen består av gemensamma föreställningar och begrepp som omfattas av de som finns inom diskursens område och styr i sin tur också hur man söker nya fakta och hur man beskriver verkligheten i teorier, bilder, tabeller och så vidare.

Foucault ger själv exempel från straffsystemens och psykiatrins värld, där han också visat hur det skett stora diskursbrott under vissa skeden. Plötsligt uppfattar man verkligheten på ett nytt sätt, och inom loppet av kort tid ändras diskursen på grundläggande sätt.
Han ger exempel på hur den tidigare kroppsliga bestraffingskulturen ersätts av en uppfostrande, korrigerande eller till och med vårdande kultur inom fängelserna och hur synen på psykisk sjukdom har förändrats över tid.

Vad har detta med skogen och bioenergin att göra?

Jag vill påstå att det finns två parallella diskurser kring skogen och bioenergin från skogen, och att dessa två…

Läs hela blogginlägget här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy