Alla ämnen
Bränslehantering

Nytt sorteringskoncept för ökad materialåtervinning

Med det nya sorteringskonceptet från Norditek kan större mängd material återvinnas och mindre mängd gå till deponering. Resultatet blir också att pannägarna får ett renare bränsle med rätt storlek för rätt panna, samt lägre driftkostnader och jämnare energiinnehåll.

Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i tre fraktioner med en flipflowsikt,varav två fraktioner vindsiktas.
Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i tre fraktioner med en flipflowsikt,varav två fraktioner vindsiktas. Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i tre fraktioner med en flipflowsikt,varav två fraktioner vindsiktas.

Konceptet innebär även att mindre mängd aska behöver hanteras, vilket ger en ekonomisk vinst och samhällsvinst. Materialägaren får ökade intäkter genom en högre intäkt på samtliga slutprodukter.

I dagsläget är det vanligt att sortera avfall i två fraktioner och särskilja inert material genom att sortera enbart på storlek. Detta gör att bränslet som skickas till värmeverken innehåller stor andel sten, grus, betong, glas med mera, som hamnar i askan efter förbränning. En annan nackdel med den traditionella sorteringen är att intäkten för de magnetiska metallerna är väldigt låga eftersom de innehåller orenheter i form av plaster, trä, lister med mera.

Tre fraktioner

Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i tre fraktioner med en flipflowsikt, varav två fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas med mera och magneterna kan plocka ut metall ur den tunga fraktionen.

Detta bränslekoncept har blivit möjligt genom att sammanföra Norditeks kunskap om utveckling och tillverkning av vindsiktar, med leverantörer av avfallsiktar från Tyskland och Irland. Tidigare tilläts endast lätta material och små fraktioner, 0–200 mm, gå genom vindsikten, men med den nya versionen kan även tyngre material såsom stenar och betongblock upp till en meter i storlek köras genom vindsikten.

Samma koncept används framgångsrikt för så kallad ”landfill mining”, eller återvinning av gamla soptippar. Andra användningsområden för sortering inom samma koncept är marksaneringar, exempelvis att sortera förorenat trä från jord och sten.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2015

Fakta

Slutprodukt

Slutprodukt efter hantering med Norditeks koncept är:

Bränsle med liten askhalt i två fraktioner (30–100 mm och 100–300 mm).

Inert material i tre fraktioner (0–30 mm, 30–100 mm, +100 mm).

Ren magnetisk metall i tre fraktioner (0–30 mm, 30–100 mm, +100 mm).

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy