Alla ämnen
Opinion & debatt

Svebiobloggen: Det tog Nature tio månader att rätta uppenbara fel om avverkning

Den 1 juli 2020 publicerade den vetenskapliga tidskriften Nature en artikel där några forskare från EU:s forskningsinstitut JRC påstod att de avverkade arealerna i europeisk skog hade ökat mycket kraftigt från åren 2011-2014 till åren 2015-2018. Man gjorde också en koppling till ökad användning av bioenergi.

Det här budskapet fick mycket stor spridning och har använts flitigt av debattörer, rapporter och utspel under det gångna året. Tunga media som the Guardian och Le Monde slog på stort. Jag skrev om Nature-artikeln i en blogg 25 september förra året under rubriken ”Usel vetenskap från EU:s forskningsinstitut”.

Avverkning av skog
Felaktigt överdrivna siffror om avverkning av skog spreds och fortsätter att spridas. Felaktigt överdrivna siffror om avverkning av skog spreds och fortsätter att spridas.

Grova misstag

Det var uppenbart att påståendena i artikeln inte stämde med verkligheten, och jag räknade med att det snabbt skulle komma in motinlägg från andra forskare. Men det tog tio månader för Nature att göra den vetenskapliga rättelsen!
Först i Nature 29 april i år tog man med de motinlägg som visar att JRC-forskarna gjort grova misstag när det gäller tillämpningen av forskningsmetoden, tolkning av satellitbilder. Det handlar om två bemötanden av ett stort antal ledande experter inom forskningsfältet. Medan den ursprungliga artikeln skrivits av en handfull medarbetare vid JRC i Ispra i Italien handlar det här om 40 forskare från universitet och forskningsinstitutioner i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Finland, Tjeckien, Italien, Spanien, Portugal och Lettland.

Dementi med begränsad spridning

Dementin får naturligtvis bara begränsad spridning. The Guardian och Le Monde kommer med all säkerhet inte att ta in några rättelser, och läsarna har sedan länge glömt, men fick sin bild av europeiskt skogsbruk som ständigt ökad exploatering bekräftad.

Nature är en av de mest prestigefyllda internationella vetenskapliga tidskrifterna inom naturvetenskap, tillsammans med Science. Att få sin forskning publicerad i Nature är något som varenda naturvetenskaplig forskare kan drömma om. Att få med sina resultat i en ledande vetenskaplig tidskrift ger ens nya faktauppgifter hög trovärdighet.

Globala media citerar det som kommit fram och har i allmänhet ingen anledning att ifrågasätta, eftersom artiklarna i de ledande vetenskapliga tidskrifterna har varit föremål för granskning (”peer review”) av andra ledande forskare inom forskningsfältet. Mot den här bakgrunden framstår historien kring JRC-artikeln som anmärkningsvärd, liksom Natures hantering av saken.

Inte nog med att Nature tog in artikeln och att de forskare som granskade den inte såg bristerna. Dessutom skrev Nature en ledarartikel i samma nummer som var ännu mer anmärkningsvärd. Där utgick man från artikelns uppgifter om att avverkningarna ökat med ”nära 50 procent” (siffran i artikeln var 49%) och att hälften av denna ökning skett i ”endast 2 länder – Finland och Sverige”. Ledaren är därefter en allmän bredsida mot användningen av bioenergi i EU, liknande den typ av kritik som framförts av EASAC och i diverse upprop.

Läs hela blogginlägget här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy