Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Nytt system för att optimera pelletskvalitet

Ulf Nygren på UNY-Konsult har utvecklat ett nytt system för att optimera produktionen av pellets. Systemet installerades våren 2014 på pelletsfabriken vid Falu Energi & Vatten. Erfarenheterna visar att systemet ger en högre och jämnare kvalitet på den pellets som produceras.

Västermalmsverket i Falun
Västermalmsverket i Falun med två kraftvärmeverk och pelletsfabriken till vänster. Västermalmsverket i Falun med två kraftvärmeverk och pelletsfabriken till vänster.

Systemet som kallas Pellmess FVT-4260 bygger på en automatiserad mätning av volymvikt, fukthalt och temperatur på den producerade pelletsen. Mätresultaten analyseras och bearbetas i en programvara som påverkar produktionsprocessen för att uppnå en jämn och önskvärd kvalitetsnivå på den färdiga pelletsen.

Patenterat system

Systemet för att mäta och optimera produktionsprocessen för pellets är det första i sitt slag och är patenterat. Jämfört med de i dag vanligast förekommande manuella systemen för att mäta och optimera processen är Pellmess mindre beroende av driftspersonal eftersom mätningarna sker automatiskt. Det ger dels jämnare mätresultat och dels lägre driftskostnad för att mäta. Mätningarna kan göras med tätare intervall vilket minskar variationer i kvalitet på den färdiga pelletsprodukten.

– För att effektivt producera pellets av hög och jämn kvalitet krävs att vi ständigt utvecklar oss och använder modern teknik. Att tillförlitligt kunna mäta pelletskvaliteten online ger operatören värdefull information för att ständigt kunna optimera produktionen. Att automatisera ofta återkommande rutinmässiga arbetsuppgifter som till exempel provtagning frigör tid till operatören för att optimera produktionen, vilket kan leda till stora besparingar, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef på Falu Energi & Vatten.

Testperiod

– Fuktmätningen sker med mikrovågsteknik. Vi har också byggt upp kommunikationen med mobilt bredband så att systemet kan skicka mätdata och vi kan följa och styra systemet på distans, säger Ulf Nygren.

Efter installationen av systemet våren 2014 gick det parallellt med det gamla för att visa att mätsystemet var pålitligt. Steg nummer två var att lägga in mätdata i styrsystemet. Det gjordes i april 2015. Efter att Pellmess varit i drift en tid rapporterade UNY-Konsult att systemet fungerat klanderfritt med minimal mätvärdesavvikelse. Resultatet av provperioden har också lett till att Falu Energi & Vatten har köpt utrustningen.

Helautomatisk pelletsfabrik

– Steg nummer tre är att mäta kapaciteten, det vill säga producerad mängd pellets och målsättningen är att bygga en helautomatisk pelletsfabrik som inte kräver personal på plats för att göra mätningar och inställningar av produktionen. Daglig kontroll och underhållsarbeten ska kunna utföras schemalagt under dagtid. Driftspersonal slipper mäta under nätter och helger eftersom det sköts automatiskt, säger Ulf Nygren på UNY-Konsult.

Investeringen i systemet ligger på omkring en miljon. Besparingen beror på hur bemanningen nätter och helger påverkas.

– Värdet ligger också i att kunna producera en pellets som har en jämn och hög kvalitet och minskar risken att det uppstår problem hos användaren, förklarar Ulf Nygren.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2015

Fakta

Kort beskrivning av Pellmess FVT-4260

En sensor med mikrovågsteknik mäter automatiskt fukthalten i färdig pellets. Mätning av volymvikten av den färdiga pelletsen sker genom att en provcylinder automatiskt fylls med pellets från processen. Provcylindern är upphängd i vågceller som registrerar provets vikt. En signal skickas och används för att till exempel justera styrparametrar för doserskruv till pelletspress.

Genom att provtagning av både fukthalt och volymvikt på slutprodukten görs automatiskt, blir processen operatörsoberoende. Även temperaturen på provet mäts automatiskt. Optimeringssystemet kan fjärrstyras.

Systemet använder ett datorprogram för att styra provtagningen, samla in och analysera provresultaten och jämföra med börvärden för volymvikt, fukthalt och temperatur samt för att justera styrparametrar.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy