Alla ämnen
Biovärme

Nytt värmeverk i Mora ersätter olja

Den fjärde maj invigdes ett nytt värmeverk i Mora. Henrik Johansson Casimiro, chef lokala energilösningar E.ON Värme, förklarar bakgrunden till att E.ON investerat 60 miljoner kronor för att kunna leverera mer biovärme i Mora.

Mora gruppbild E.ON Värme
Det nya värmeverket firades under invigningsdagen av ett 60-tal inbjudna gäster, allt från leverantörer, kunder, samhällskontakter och E.ONs medarbetare. På bilden syns (från vänster): Henrik Johansson Casimiro, Daniel Back, Daniel Almespång, Erik Gynt, Jesper Klangebo, Gustav Jansson, AKJ Energiteknik, Örjan Lundberg, Bengt Runnqvist, Carl-Uno Lindin, alla utom Gustav Jansson, jobbar på E.ON Värme, lokala energilösningar. Mora gruppbild E.ON Värme

Under de senaste åren har efterfrågan på fjärrvärme ökat i den östra delen av Mora, framförallt som en följd av att ett handelsområde har utvecklats. Efterfrågan ökar även till följd av en omfattande satsning från kommunens sida för att exploatera ytterligare områden i den östra delen av Mora med fler bostäder och lokaler, som till exempel skolor, förskolor och omsorgslokaler.

Ny placering

– Vi har sett ett behov att utöka vår produktionskapacitet i Mora och valde att placera den nya anläggningen i den östra delen, där tillväxten sker. Ett alternativ hade varit att bygga ut produktionen i den västra delen, där vår nuvarande värmeproduktion ligger, och förstärka distributionen mellan öst och väst. Men vi tyckte att det var ett bättre alternativ att bygga anläggningen i den del av Mora som växer för att inte behöva investera stora summor i distributionsledningar. Det hade också blivit ett stort ingrepp i staden att bygga en stor fjärrvärmeledning. Ytterligare en fördel med den nya placeringen är att det finns utrymme för att växa vidare om det skulle bli aktuellt i framtiden, säger Henrik Johansson Casimiro.

Mora lassar flis
Henrik Johansson Casimiro, chef lokala energilösningar E.ON Värme, Ylva Törn, landshövding i Dalarna, och Anna Heed, kommunalråd i Mora, laddar upp för att skicka några symboliska skyfflar med skogsflis in i bränslefickan och inviga värmeverket. Mora lassar flis

Valde fuktiga biobränslen

E.ON valde att satsa på ett biobränsleldat fjärrvärmeverk, med en sex megawatt hetvattenpanna med en rökgaskondensor på knappt två megawatt. En distributionsledning på nästan två kilometer har byggts för att ansluta till ett befintligt nät och kunna distribuera värmen vidare västerut vid behov.

Vi satsar på fuktiga biobränslen. Siljan Timber, ett sågverk i närområdet, levererar mer än 50 procent av vårt biobränsle. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Siljan Timber där vi även köper färdig värme av sågverket, säger Henrik Johansson Casimiro.

Ökad efterfrågan på fjärrvärme

Fjärrvärmen i Mora är väl utbyggd. Basproduktionen av värme sker med en mindre avfallspanna på 8,5 megawatt som drivs med avfall ifrån närliggande kommuner i Dalarna. E.ON har sedan tidigare också två äldre biobränslepannor på sex respektive tio megawatt. Försäljningen av fjärrvärme uppgår till cirka 115 gigawattimmar värme per år. Under de senaste fem–tio åren har värmeleveranserna vuxit med i snitt 1,0–1,5 procent per år. Fjärrvärmen har ökat med nästan 20 GWh under en tioårsperiod.

Återvunnen eller förnybar

– En viktig drivkraft för E.ON är vårt mål att senast 2025 bara sälja återvunnen eller förnybar energi. Den här satsningen är en del för att nå det målet. Den nya anläggningen tar bort en hel del olja. I Mora går vi från att under ett normalår ha använt sju procent olja i systemet till att komma ner på en procent olja. Den sista kvarvarande andelen olja kommer vi sannolikt att byta till bioolja, säger Henrik.

Mora_heta_ytor

Mora_kollar_elden
Efter invigningsceremonin och lunch visades gästerna runt i det nya värmeverket som använder fuktiga biobränslen, som biprodukter från sågverk och skogsflis. Anläggningen har också en rökgaskondensor för att återvinna värme ur rökgaserna. Mora_kollar_elden

Lyckosamt projekt

– Vi gjorde en upphandling enligt konstens alla regler och valet föll slutligen på AKJ Energiteknik som huvudleverantör av processutrustningen. NCC valdes som leverantör för mark- och byggentreprenaderna samt den cirka två kilometer långa distributionsledningen. Vi har haft en omfattande dialog med AKJ Energiteknik och påverkat layouten av anläggningen under detaljprojekteringsfasen, bland annat för att arbetet ska fungera så bra som möjligt under montaget. Vi har också jobbat nära AKJ Energiteknik med 3D-simulering i pannhuset kring hur olika komponenter ska monteras för bästa åtkomst och för att ge goda förutsättningar för underhåll och drift. Det har varit ett lyckosamt projekt, säger Henrik.

Fungerat väl

Montagearbetet påbörjades våren 2016 och anläggningen stod klar på hösten samma år. Värmeverket driftsattes under hösten och har varit i drift hela vintern.

– Anläggningen har fungerat oerhört väl redan från starten. Vi har lyckats genomföra projektet med hög kvalitet, utan olyckor och enligt tidplan. Vi har lyckats köra anläggningen kommersiellt hela vintern och den har levererat som förväntat, vilket inte alltid är självklart i en startfas. Men vi har kört anläggningen med både hög prestanda och hög tillgänglighet på rätt bränslen efter driftsättningen, det är vi väldigt glada för, säger Henrik Johansson Casimiro.

Invigningsceremoni

– Vi är väldigt nöjda med att ha fått chansen att fira den här anläggningen tillsammans med 60 inbjudna gäster, allt från leverantörer, kunder, samhällskontakter och givetvis våra egna medarbetare och projektorganisationen, säger Björn Persson, regionchef Mitt på E.ON Sverige.

Invigningsdagen inleddes med ett panelsamtal med Ylva Törn, Anna Heed och Henrik Johansson Casimiro med reflektioner om vart de är på väg med energifrågorna och vad det är som är viktigt och hur satsningen i Mora kan vara ett exempel på att de går i rätt riktning.

E.ON Värme panelsamtal Mora
Ylva Törn, landshövding i Dalarna, Anna Heed, kommunalråd i Mora, och Henrik Johansson Casimiro, chef lokala energilösningar E.ON Värme, deltog i ett panelsamtal med reflektioner om hur satsningen i Mora kan vara ett exempel på att E.ON går i rätt riktning i energifrågorna. E.ON Värme panelsamtal Mora

Landshövdingen i Dalarnas län, Ylva Törn, kommunstyrelsens ordförande i Mora, Anna Heed och Henrik Johansson Casimiro, invigde värmeverket genom att med spadar lyfta biobränsle från en hjullastare och kasta in bränslet i bränslefickan. Därefter bjöd E.ON på lunch och visning av anläggningen.

– Vi tyckte det blev väldigt lyckat, säger Björn Persson.

Tobias Björklund och Erik Svensson, båda E.ON Värme
Tobias Björklund och Erik Svensson, båda E.ON Värme, firar att det nya värmeverket är invigt. Tobias Björklund och Erik Svensson, båda E.ON Värme

Läs även en intervju med Gustav Jansson på AKJ Energiteknik i Bioenergi nr 5-2016.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 3-2017


Ta del av Bioenergis hösterbjudande och få tillgång till tidningen direkt när den kommer ut.
Höstens alla tre nummer för endast 200 kr! 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy