Alla ämnen
Biovärme

Oförändrade priser och fossilfritt i Degerfors med ny fjärrvärmepanna

Peter Lilja, vd på Degerfors Energi ger sin syn på investeringen som har gett Degerfors en ny fjärrvärmeanläggning, oförändrade fjärrvärmepriser och fossilfri värme.

Peter Lilja, vd för Degerfors Energi.
Peter Lilja, vd för Degerfors Energi. Foto: Anna-Stina Tallmyren, Karlskoga-Kuriren/Karlskoga Tidning Peter Lilja, vd för Degerfors Energi.

Bakgrunden till att Degerfors Energi valde att investera i en ny fjärrvärmeanläggning var först och främst att den befintliga produktionsanläggningen var föråldrad och behövde förnyas. Användningen av förädlade biobränslen gav en bränslekostnad som var svår att påverka.

Vad avgjorde vilken typ av fjärrvärmeanläggning ni valde?

– Degerfors ligger mitt i en skogsregion i Värmland och vi har väldigt lätt att få tag på råvara från skogen. Vi utgick från vilket bränsle som fanns tillgängligt samt värmeunderlaget som var dimensionerande för anläggningens storlek och valde anläggning efter det, förklarar Peter Lilja.

Hur tänkte ni när ni valde upphandlingsmetod?

– När vi tittade på marknaden såg vi att det inte fanns några aktörer kvar som vi visste om de skulle överleva eller inte. Att gå in i affärer med en sådan aktör är en alldeles för stor risk för ett litet bolag som oss. Vi har bra kontakt med andra energibolag i Sverige och har sett många som gått på pumpen och tvingats betala sina fjärrvärmeverk två gånger, på grund av konkurser och andra händelser. Därför undersökte vi om det skulle gå att göra ett parterningupplägg, något som är vanligt inom kommuner och landsting, framförallt inom skolbyggnation och sjukvård. Vi anlitade en jurist som är specialist på partnering för att analysera frågan om det är möjligt att bygga ett värmeverk med ett partneringupplägg? Juristen kom fram till att det var möjligt och därför valde vi det spåret, förklarar Peter Lilja.

Vilken roll har Enviloop haft?

– Enviloop fick ett utökat uppdrag att vara med oss genom förstudien. De var delaktiga med energi- och miljökompetens i vår förstudie och även under genomförande då vi anlitade en projektledare från Enviloop.

Vad har du för erfarenheter av projektet?

– Det har varit en lång resa men tidsmässigt väldigt kort. Det tog nio månader från det att vi satte spaden i marken till dess att vi producerade värme, det är fantastiskt snabbt. Det hade vi inte klarat med någon annan lösning än det här partneringupplägget. Med en traditionell upphandling hade det nog tagit ett och ett halvt år, säger Peter Lilja.

Vad gjorde att det gick så mycket snabbare med denna lösning?

– Jag kan inte svara på det. Men om vi tittar på andra projekt i samma storlek som har byggts av en pannleverantör på traditionellt sätt, så hade det tagit ett och ett halvt år i byggtid.
Har ni hållit tidplan och budget?

– Tidplanen skiljde på någon dag bara. Det har fungerat fantastiskt bra. Vi har hållit budget, eller ligger något under det vi siktade på från början. Det är väldigt kul, men jag har hållit väldigt hårt i saker och ting. Det går att styra på ett bra sätt i partneringprojekt. Vi kan vara med och påverka hur saker och ting ska utföras. Om vi vill lägga lite extra på något så gör vi det och vill vi spara på något annat så gör vi det. Vi har valt att lägga väldigt mycket krut på maskinerna, till exempel på själva pannan. Däremot har vi lagt så lite som möjligt på själva byggnaden, som mest är ett enkelt väderskydd, säger Peter Lilja.

Hur har anläggningen fungerat?

– Den har fungerat ganska bra, det är några små punkter som behöver åtgärdas här och var. Men vi har ett bra samarbete med AKJ och en åtgärdslista som vi jobbar igenom.
Hur påverkas fjärrvärmepriset?

– Vi kommer att kunna undvika att höja priset ytterligare några år framöver med hjälp av de här investeringarna. Dessutom blir fjärrvärmen helt fossilfri i Degerfors. Det är positivt att vi kan behålla fjärrvärmepriset ett par år till samtidigt som våra kunder får en helt fossilfri värmeleverans, avslutar Peter Lilja.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy