Alla ämnen
Biobränsle

Ökad efterfrågan på biobränslen ger högre priser

Ökad efterfrågan på biobränslen ger högre priser
Foto: Torbjörn Esping

Priserna på biobränslen rusar och ännu har inte alla köpare fått ihop volymerna de önskar inför vintern. Det visar en rundringning som Bioenergitidningen har gjort.
– Stamvedsflisen är så dyr nu att gurkodlarna kör på naturgas, säger Johan Larsson på Jolax i Kristianstad, som handlar med biobränslen.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Enligt Energimyndighetens senaste lägesbild från före sommaren var spotpriserna på bränsleflis något högre än priset på pellets i nordvästra Europa (NWE).

Anledningen till den ovanliga situationen är att lagren av pellets hos de större användarna är välfyllda, samtidigt som både inhemska och utländska köpare jagar volymer av bränsleflis inför den kommande vintern.

Roger Johansson
Roger Johansson, virkeschef på Mellanskog. Roger Johansson

– Alla aktörer inom energisektorn har fortfarande inte säkrat sina leveranser för hela den kommande eldningssäsongen och börjar på en del håll vara ganska desperata, säger Roger Johansson, nybliven virkeschef på Mellanskog.

Stående förfrågningar från utlandet

Vårens förhandlingar har präglats av förväntningar om stigande priser. Säljarna har haft en angenäm sits.

– Ur vårt perspektiv får man säga att det varit en intressant uppstart på säsongen och förhandlingsomgång och vi ser ökade priser rätt över på alla sortiment, säger Johannes Bogren, VP Marketing & Sales Södra Bioproducts.

Förra säsongen kom en del nya utländska köpare till Sverige för att få tag i biobränsle, när flödena ströps på energi från Ryssland, Belarus och Ukraina.

I år har rusningen inte varit lika stor av nya köpare, men till exempel Norra Skog säger sig ha stående förfrågningar från större aktörer utanför Sverige som är intresserade av att köpa råvara på både kort och lång sikt. Den låga kronkursen gör att Sverige är ett attraktivt land att importera från.

Johannes Bogren, VP Marketing & Sales Södra Bioproducts.

Priserna fortsätter uppåt

Prischocken på gas förra vintern har också ökat takten i konverteringar till bioenergi, vilket gör att den totala efterfrågan på bränsleflis och pellets ökar i Sverige.

Det här driver förstås priserna. Första kvartalet ökade priserna för skogsflis fritt värmeverket till 259 kr/MWh enligt Energimyndighetens statistik. Och priserna har fortsatt upp.

– Prisstatistiken från Energimyndigheten släpar rejält. Det skulle förvåna mig om inte kurvorna fortsätter uppåt, säger Thomas Jonsson, chef för Fuel Sourcing på Vattenfall.

Vattenfall har en portfölj med pannor från Askersund till Uppsala och producerar runt 3 TWh. Bränslet varierar från avfall i Uppsala till alla förekommande biobränslen.

Thomas Jonsson, chef för Fuel Sourcing på Vattenfall.

Ökning mellan 30 och 100 procent

Thomas Jonsson inte vill gå ut med exakta siffror för Vattenfall, men noterar kraftiga prisökningar på de olika biobränslena. Prisökningarna varierar kraftigt beroende på sortiment, geografi och partier.

– Ska man försöka sig på att svara generellt, så ligger ökningarna någonstans mellan 30 och 100 procent i Mellansverige. Längre söderut är prishöjningarna högre och tittar du längre norrut så är de lägre.

Vattenfall tvingas nu höja fjärrvärmepriserna rejält.

– Som fjärrvärmekund kan man förvänta sig en betydligt större prisökning för 2024 än vad vi har haft historiskt. Vi har tidigare kommunicerat ett spann på 3 till 6 procent, men jag kan redan nu säga att vi måste lägga oss på en högre nivå än så, säger Kurosh Beradari, marknads- och försäljningschef, i ett nyhetsbrev.

Massabruken prioriteras för energisektorn

Trots att priserna har gått upp har utbudet på biobränsle inte ökat, inte ännu. Snarare minskar flera sortiment. Strömmen av energived har minskat eftersom bruken godkänner mer röta i massaveden.

De barkborredödade volymerna gran går ned. Minskad konsumtion i samhället leder till mindre högar av returträ. Det finns en risk att flödet av biprodukter från skogsindustrin minskar om det skulle bli neddragningar i produktionen.

Att öka inköpen av massaved är bara en möjlighet på marginalen. Dels är massaveden generellt sett dyrare, och säljarna prioriterar leveranserna till bruken, som är en mycket större och långsiktigt viktigare kund.

– Även om man skulle försörja hela energisektorn i Sverige med massavedsvolymer, så utgör inte det mer än en bråkdel av den totala vedförbrukningen, säger Roger Johansson.

– Vi skulle kunna sälja runt, men vi jobbar mot skogsindustrin eftersom vi vet att det är det som långsiktigt håller uppe värdet på skogen och skogsråvaran.

Dyrare köpa utomlands

Förra säsongen köpte en del värmeverk flis på båt från Baltikum. Det var dyrt då, och ännu dyrare den här säsongen, med den svaga kronkursen. Importen av biobränsle är också osäkrare.

– Det finns det säker en viss oro från andra länder att skicka i väg material till Sverige om de kan använda det själva, säger Thomas Jonsson.

Han konstaterar dock att Vattenfall främst köper inhemska bränslen, men att det i koncernen finns tradingbolag, som jobbar med internationell handel med biobränslen.

– Så vi har möjligheter att avropa därifrån om det skulle behövas. Men normalt så importerar vi inte, om vi inte ser något som ser vettigt ut. Det finns inga hinder.

Bioråvara

Potentialen finns i groten

För att få fram med bränsleflis riktas blickarna mot skogen och groten. Det sortimentet har en stor möjlighet att växa, men det tar tid att bygga upp produktionen.

I Norrland, där potentialen är störst, fortsätter Norra Skog sin uppstart och jobbar med att upphandla entreprenörer för skotning och transport av grot och trädelar. Leveranserna till mottagarna har också kommit i gång.

– Det går riktigt bra. Vi har under våren lanserat ett erbjudande till skogsägaren kopplat till de platser där vi har mottagare och vi jobbar nu med att hitta nya mottagningsplatser för groten, så fler av våra medlemmar kan ta del av detta erbjudande, säger Jonas Arvidsson, marknadschef Virke.

Södras volymer av biobränsle är inför säsongen i paritet med förra årets, cirka 4 TWh. Framöver kan utbudet öka, till en del med ligningranulat, men framför allt med grotflis.

– Nu har vi kraftigt höjt betalningen för det. Och det är väl så att money talks, det blir ett helt annat netto till skogsägaren nu, än vad det har varit tidigare, säger Johannes Bogren.

Möjligt överskott när alla säkrar upp

Kanske kan det bli ett överskott av biobränslen till vintern. Lägre elpriser gör att kraftvärmeverkens turbiner kanske inte kommer att gå för fullt, vilket drar mindre bränsle.

Både säljare och köpare har också byggt in säkerhetsmarginaler i systemet. Säljarna vill inte lova med än de kan hålla, och köparna skriver kontrakt på större volymer än de egentligen behöver.

– Ja, lite marginaler är väl inte fel att ha. Vi kommer från en tid när det har varit väldigt ont om det, man måste kunna lita på Södra, säger Johannes Bogren.

– Det har inte varit någon överutbudsituation det sista året, och då jobbar man normalt för att överteckna lite grand. Det är inte helt otroligt att vi har gjort det, säger Thomas Jonsson.

Delvis nya avtalsskrivningar

Den osäkra marknaden har gjort att förhandlingarna tar längre tid. Kontrakten har också fått fler indexklausuler, på drivmedel till exempel.

En trend är att parterna i högre grad skriver kontrakt om leverans av en viss mängd energi, snarare än specifika volymer bränsle.

– Det är något som kommit de senaste åren, allt för skapa större flexibilitet i systemet. Skogsbränslen av olika sorter kan gå väldigt bra att elda samma typ av anläggning, säger Thomas Jonsson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy