Alla ämnen
Bioenergi i industri

Ökad lönsamhet för att konvertera till träpellets

Anders Adolfsson, energi- och upphandlingskonsult, går här igenom de ekonomiska förutsättningarna för att konvertera från fossil olja till träpellets inom den tillverkande industrin. Ett högre oljepris och ett lägre pelletspris gör att lönsamheten ser betydligt bättre ut för att konvertera 2017 jämfört med för ett år sedan.

Även i Bioenergis Industriguiden 2016 gjorde jag en ekonomisk analys av förutsättningarna för konvertering, som då var mindre gynnsamma, bland annat på grund av det låga oljepriset. Men det har visat sig att de som valde att konvertera till träpellets redan 2016 tog ett bra beslut, eftersom anläggningen kommit i drift tidigare och har kunnat möta ett högre pris på olja. Hur har förutsättningarna förändrats sedan våren 2016?

Anders Adolfsson är energi- och upphandlingskonsult på Suricata med många års erfarenhet av att utvärdera förutsättningarna för investeringar i anläggningar som levererar ånga och värme med biobränsle.
Anders Adolfsson är energi- och upphandlingskonsult på Suricata med många års erfarenhet av att utvärdera förutsättningarna för investeringar i anläggningar som levererar ånga och värme med biobränsle. Anders Adolfsson är energi- och upphandlingskonsult på Suricata med många års erfarenhet av att utvärdera förutsättningarna för investeringar i anläggningar som levererar ånga och värme med biobränsle.

Högre oljepris och samma skattereduktion under 2017

Oljepriserna har under det senaste året ökat med 14–18 procent samt stabiliserats. Pelletspriset har tvärtom sjunkit med cirka fem procent från 1 550 kronor till 1 475 kronor med lokala variationer på upp till 100 kronor mer eller mindre per ton. Industrin får under 2017 tillbaka 20 procent av koldioxidskatten för eldningsolja, samma skattereduktion som 2016.

Eftersom koldioxidskatten har höjts några kronor under 2017 från 3 204 kronor per kubikmeter till 3 237 kronor per kubikmeter, får industrin tillbaka 647 kronor per kubikmeter år 2017 istället för 641 kronor per kubikmeter under 2016.

Lönsam konvertering till träpellets i dag

Lönsamheten i dag vid en konvertering till pellets är betydligt bättre i år jämfört med förra året. Detta medför också att ju större förbrukning av olja en industri har, desto större blir lönsamheten i förhållande till investeringen.

Outsourcing av energianläggningen är en möjlighet för industrier som är mindre bekväma med att driva en fastbränslepanna eller hellre ville investera i kärnverksamheten. Men i år gör de ändrade förutsättningarna att det till och med kan vara mer lönsamt för många industrier att själva investera i en konvertering än att outsourca anläggningen, om behovet av olja är stort eller investeringen är förhållandevis låg.

Framtida skattesatser för industrin

Regeringen har lagt fram förslag på skattesatser på eldningsolja till 2018, energiskatten föreslås bli 867 kronor och koldioxidskatten 3 284 kronor per kubikmeter. I förslagen ligger också att skattereduktionen tas bort helt för koldioxidskatt under 2018. Det skulle ge en kostnadsökning på 657 kronor på varje förbrukad kubikmeter under år 2018. För en industri som förbrukar 400 kubikmeter olja per år, ökar kostnaden med 262 800 kronor per år.

Större utrymme för konvertering eller ökad lönsamhet

I tabell här bredvid visas oljepriser och skatte-satser. I diagrammet visas möjlig investering vid en viss oljeförbrukning samt årlig besparing. Jämfört med 2016 har både besparingen och investeringsförmågan ökat ordentligt.

En industri som till exempel förbrukar 400 kubikmeter eldningsolja per år uppnår nu genom en konvertering till pellets en besparing per år på 1,5 miljoner kronor, jämfört med knappt en miljon kronor per år förra året.

För dessa 1,5 miljoner kronor kan industrin investera upp till 4,3 miljoner kronor vid en kalkylränta på tre procent och en avskrivningstid på tre år. Förra året räckte besparingen till en investering på cirka 2,8 miljoner kronor. Den högre besparingen kan naturligtvis även ge en kortare avskrivningstid.

Inte bara att ”trycka på knappen”

Om ett industriföretag ser ekonomiska och miljömässiga fördelar med att konvertera från olja till träpellets bör företaget också vara medvetet om de nya förhållanden som en konvertering till pellets medför. En klar fördel är om företaget har en eldsjäl inom drift och underhåll eller miljö. Detta ger bra förutsättningar för en lyckad installation och framtida drift med hög tillgänglighet.

Analysera tekniska förutsättningar

Andra delar som bör beaktas är industrins behov av snabba eller långsamma uttag av hetvatten eller ånga. Vid snabba processer krävs en noggrann förstudie och val av teknik. Vid en övergång till pellets ställs också nya miljökrav, vilket kräver myndighetskontakter samt bra köpekontrakt med aktuella leverantörer. Till detta tillkommer nya direktiv beträffande kommande stoftreningskrav, MCP-direktivet. Även inköp av pellets är viktigt med tanke på kvalitet, prisbild och avtalstid eftersom bränslekostnaden utgör större delen av årskostnaden. I planeringen av en pelletsanläggning tillkommer även för industrin en ny biprodukt – aska.

Jag avråder från att konvertera mindre befintliga pannor till träpellets. Det är betydligt mer ekonomiskt att köpa in en komplett pelletsanläggning som placeras i anslutning till befintlig oljepanna.

På detta vis finns fortfarande oljepannan kvar som reservkapacitet. Större befintliga pannor kan konverteras. I dessa fall blir eldstadens utrymme och möjligheten till askuttag avgörande. 

För att ge en historisk bild av hur kostnaderna för olja utvecklats för industrin från 2014 och framåt finns tabellen ovan med priset för olja, dollar per fat, dollarkurs och de aktuella skattenivåerna. Alla data är återfunna och inrapporterade från mars månad för respektive år.
För att ge en historisk bild av hur kostnaderna för olja utvecklats för industrin från 2014 och framåt finns tabellen ovan med priset för olja, dollar per fat, dollarkurs och de aktuella skattenivåerna. Alla data är återfunna och inrapporterade från mars månad för respektive år. För att ge en historisk bild av hur kostnaderna för olja utvecklats för industrin från 2014 och framåt finns tabellen ovan med priset för olja, dollar per fat, dollarkurs och de aktuella skattenivåerna. Alla data är återfunna och inrapporterade från mars månad för respektive år.

Text: Anders Adolfsson

Fakta

FAKTA

Konvertering med bioolja, biogas eller flis

Denna artikel fokuserar på de ekonomiska möjligheterna för att konvertera till pellets. Beroende på förutsättningarna kan naturligtvis bioolja, biogas eller flis passa bättre vid en konvertering.

Läs i Industriguiden om exempel på energikonverteringar med pellets, biogas, bioolja eller flis.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy