Alla ämnen
Bioenergi i industri

Ökad lönsamhet med energieffektiv process och pellets som energikälla

Södra Vanadistvätten, två kilometer öster om Tumba Centrum, har byggt upp ett nytt toppmodernt tvätteri efter branden hösten 2015. En ny bioenergianläggning startade för ett och ett halvt år sedan och olja har ersatts med pellets. Smart energiåtervinning ger 25 procent lägre energibehov jämfört med tidigare.

Freddy Pano, vd för Södra Vanadistvätten.
– Vanadistvätten har byggt ett nytt bättre och mer energieffektivt tvätteri med så låg påverkan på miljön som möjligt. Vi kan konstatera att vi har nått målet, säger Freddy Pano, vd för Södra Vanadistvätten.

– Efter branden 2015 kom vi i kontakt med Niclas Jonsson på Bötakvarngruppen och började diskutera möjligheten att bygga ett bättre och mer energieffektivt tvätteri med så låg påverkan på miljön som möjligt. I dag ett och ett halvt år efter att anläggningen blev klar kan vi konstatera att vi har nått målet, säger Freddy Pano, vd för Södra Vanadistvätten.

Större hotell och restauranger

Vanadistvätteriet har större hotell och restauranger som kunder.

När vi hämtar tvätt fyller vi en hel lastbil. Vi behöver stora serier och varje tvätt, vare sig det är örngott, påslakan eller något annat, ska väga minst 50 kilo för att det ska bli effektivt.

Tvättar i stort rör

Tvättmaskinen består av ett långt roterande rör, två meter i diameter, och 14 kammare. Inuti ser röret ut lite som en gigantisk pelletsskruv. Varannan minut matas 50 kg tvätt in i första kammaren och blötläggs. I varje kammare utförs ett moment i tvättningen. Varannan minut roterar trumman och då flyttas varje tvätt ett steg framåt i processen. Efter knappt 30 minuter lämnar tvätten den sista kammaren och leds in i en kraftig press som trycker ut vattnet.

– Tvättmaskinen producerar 50 kg tvätt varannan minut, säger Freddy Pano.

Återvinner värme ur tvättvattnet

Tvätteriet använder omkring 14 000 kubikmeter vatten på ett år. Det går åt stora mängder energi för att värma vattnet från sex grader till 55–60 grader. När tvättningen är klar töms tvättvatten i avloppet.

– Men innan vattnet lämnar tvätteriet leds det först till en tank och lagras. Sedan pumpas det via en värmeväxlare och förvärmer det inkommande vattnet från stadsnätet till 35–40 grader. Inkommande uppvärmt vatten lagras i en annan ackumulatortank som även används för att återvinna värme från tryckluftskompressorer, förklarar Niclas Jonsson, från Bötakvarngruppen som levererat bioenergianläggningen inklusive systemet för energiåtervinning.

Värmer med ånga

Den nya ångpannan använder pellets för att koka vatten till ånga med 11 bars tryck. Ångan används först i torktumlare och manglar som behöver en hög temperatur. När ångan kondenserat håller kondensatvattnet fortfarande 140 grader. Det vattnet skulle kunna pumpas tillbaka till matarvattentanken och in i pannan.

– Men istället leds kondensatet till en kokare där vi inte tillför någon energi, utan producerar ånga genom att sänka trycket i kokaren, då avgår ånga med 1 bars tryck. Den ångan går in till tvättmaskinerna och höjer temperaturen på tvättvattnet från ackumulatortanken upp till 55–60 grader. Vi behöver alltså inte använda någon primärånga från pannan för att driva tvättmaskinerna. Vi kokar ånga i två steg. Först en gång i pannan och sedan en gång till i kokaren. När tvätteriet är igång räcker ångan från det andra steget och återvunnen värme från tvättvattnet för att driva tvättmaskinerna, säger Niclas Jonsson.

25 procent lägre kostnad

– Denna lösning med återvinning av energi och användning av ånga med ett lågt tryck till tvättmaskinerna sänker både energibehovet och driftkostnaden med 25 procent, motsvarande 700 000–800 000 kronor per år. Vi hushåller med energi och använder energi med rätt temperatur på rätt ställe för att sänka energikostnaderna. Det går mycket snabbare att värma vattnet i tvättmaskinerna med ånga än med el, förklarar Niclas Jonson.

– Vi startade pannan för ungefär 18 månader sedan, efter det har vi kört alla dagar utom en dag då vi stoppade för en mindre serviceinsats. Det har fungerat väldigt bra hittills, säger Johan Pano, produktionschef på Vanadis-tvätten (t.v.). Niclas Jonsson, Bötakvarngruppen (t.h.).

Kapacitet att fördubbla

Tvätteriet går i dag åtta timmar per dag, fem dagar i veckan. Det ger en kapacitet på cirka 2 500 ton tvätt per år. Energianläggningen är byggd för att klara det dubbla, men då behövs ett tvättrör till samt fler manglar och torktumlare. Energisystemet är helt automatiserat. Pannan startar med automatik på morgonen så att tvätteriet är varmt när personalen kommer. På nätter och helger försörjer pannan lokalen med värme och varmvatten.

Gått 18 månader i sträck

Tvätteriet är igång året runt eftersom kunderna, stora hotell och restauranger, aldrig håller stängt.

– Vi startade pannan för ungefär 18 månader sedan, efter det har vi kört alla dagar utom en dag då vi stoppade för en mindre serviceinsats. Annars har det inte varit några problem. Det har varit väldigt bra hittills. Vi har ännu inte askat ut pannan eller tömt askbehållaren. Det börjar bli dags nu efter ett och ett halvt år, säger Johan Pano, produktionschef på Vanadistvätten.

Svanenmärkning

Vanadistvätten valde biobränsle av miljöskäl för att klara kriterier för Svanenmärkning.

Vi har nyligen fått Svanenmärkning för vår anläggning och kommer om några månader att bli första tvätteriet i Sverige som klarar generation 4, säger Johan Pano.

Brist på eleffekt

Tvätteriets elabonnemang har höjts från 160 ampere till 200 ampere eftersom de nya maskinerna är större och effekttopparna högre. Enbart pressen som pressar ur vatten drar 50 ampere när den trycker. Det förra tvätteriet hade mindre maskiner som behövde mindre el men krävde mer personal. De nya maskinerna är mer automatiserade men kräver mer eleffekt vid toppbelastningar.

– Även om elabonnemanget i dag är på 200 ampere så räcker det inte riktigt. Vi skulle vara glada om vi hade kunnat ha 50–100 ampere till. Med 300 ampere blir inte elkablarna lika varma. Nu går anläggningen på 200 ampere hela dagen och det händer att det blir lite för varmt i säkringen. På sommaren är det lite värre. Det har hänt att vi stängt av ventilationen och släckt varannan lampa för att få elen att räcka till. Pannans två brännare kan inte köras samtidigt i dag på grund av effektbrist. Det skulle behövas på morgonen när tvätteriet drar igång och för att kunna bygga ut tvätteriet, förklarar Johan Pano.

En utbyggnad av elnätet skulle varit klar för två år sedan men har blivit försenad. I vår ska det bli klart med upp till 630 ampere till Vanadistvätten, vilket framtidssäkrar tvätteriet för en ökad produktion.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som även går att läsa som e-tidning.

Fakta

FAKTA

Om bioenergianläggningen:
Totalleverantör: Bötakvarngruppen
Ångpanna: 3 MW med 16 bars tryck från VEÅ
Brännare: 2 x 1,5 MW totalt 3 MW från Ariterm
Pannan har två brännkammare och två brännare som kan köras både separat och samtidigt.
Investering (inklusive system för energiåtervinning): 15 miljoner kronor

Om Södra Vanadistvätten:
Södra Vanadistvätten har cirka 35 anställda och omsätter 35,2 miljoner kronor
med en vinst på 8,3 miljoner 2017.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy