Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Ökad omsättning 2016 för Perstorp Bioproducts

Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts, ser positivt på regeringens nya förslag inom biodrivmedelsområdet, men är orolig för diskussionen inom EU om att begränsa användningen av grödor för drivmedel. Här svarar Lars Lind på frågor om utvecklingen inom användningen av RME för drivmedel och uppvärmning. Intervjun publicerades först i Bioenergi nr 2-2017.

Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts.
Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts. Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts.

Hur ser ni på de nya politiska förslag som har kommit?

– Vi har länge efterfrågat långsiktighet och vi har varit starka förespråkare för att höginblandade biodrivmedel måste hanteras på ett särskilt sätt. Vi tycker att regeringsförslaget är mycket positivt eftersom det innebär en kombination av en hög efterfrågan på biodrivmedel inom en kvot och en stimulering via en skattebefrielse av biodrivmedel som ligger utanför kvoten. Den kombinationen tycker vi är väldigt bra både för den svenska klimatomställningen och för vår produkt.

Om regeringens förslag går igenom remissinstanser och budgetförfarande och klubbas i riskdagen kommer förslaget att vara positivt för biodrivmedel i stort och för RME framöver.

Vi är däremot väldigt bekymrade för EUs kommande lagstiftning och vad som kommer att gälla för drivmedel från grödor. Vi känner att det finns en stark opinion i Sverige som verkar för att vi ska fortsätta med grödor, så vi hoppas att det kommer att bli så, säger Lars Lind.

– Den nuvarande överkompensationsbeskattningen är långsam och slår fel. Men den kommer att försvinna med det nya förslaget. Det betyder att vi får ett system som liknar det norska med en beskattad låginblandning och en skattefri höginblandning, som gäller i tre år, 2018–2020. Det är vi väldigt glada för, men jag anser att överkompensationsskatten borde justeras redan till halvårsskiftet och inte först vid årsskiftet. Som det är nu är RME felaktigt beskattat jämfört med både HVO och fossila produkter.

– Vi önskar oss också att skattefriheten för höginblandade och rena biodrivmedel hade gällt längre än till 2020, men vi har full förståelse för att reglerna måste anpassas efter förnybarhetsdirektivet och de beslut som fattas på Europanivå.

Hur har 2016 varit för er del?

– Det var en blandad utveckling för oss. Vi har haft en god produktion under året och helhetsbilden är väldigt god, mycket tack vare att Norge varit framsynt och kraftigt ökat sina ambitioner. Marknaden för låginblandning är stark. Däremot har HVO vuxit kraftigt i Sverige och det har delvis ryckt undan marknaden för ren RME, både under 2016 och i början av 2017. Det har skett ett skifte från RME till HVO därför att HVO har varit billigare. Men RME är inte borta på något sätt utan håller sin andraplats på marknaden, säger Lars Lind.

Utvecklingen framöver?

– Efter att regeringens nya förlag har presenterats ser vi ett förnyat intresse för RME i och med att många aktörer inser att RME kommer att bli billigare när skatten försvinner. Många är också lite oroliga för att marknaden för biodiesel ska domineras av en enda aktör. Frågan om palmolja och PFAD skapar oro, jag tror att många efterfrågar ett alternativ och vi är här för att utveckla RME igen.

Hur stor var er omsättning 2016?

– Vår omsättning inom RME var 2016 cirka 1,5 miljard. Det gäller försäljningen i både Norge och Sverige, men huvuddelen är i Sverige. Både volymen och priset var något högre 2016 jämfört med 2015.

Några nyheter från Perstorp?

– En mindre del RME har gått till uppvärmning under 2016. Vi har inte fokuserat på det segmentet i Sverige än så länge, eftersom vår produkt som tillverkas i Stenungssund är anpassad för drivmedelsmarknaden. Men med vår norska produktionsanläggning har vi tagit fram en ny produkt som vi kallar Biocaleo som är specialanpassad för uppvärmning. Vi har börjat marknadsföra denna produkt mer. Speciellt i Norge finns det ett stort intresse för att hitta alternativ med en låg konverteringskostnad för att ersätta fossila oljor för uppvärmning. Orsaken är ett förslag om att förbjuda uppvärmning med fossila produkter som kan komma inom några år i Norge.

– I Sverige har vi sedan tidigare en del kunder som använder Verdis Polaris för uppvärmningsändamål. Vi kommer framöver att fokusera mer på att ta vår norska produkt till den svenska marknaden fullt ut. Vi vet att det finns användning av fossil olja för uppvärmning eller i industriprocesser som med lätthet kan konverteras till förnybar RME. Här ser vi en stor potential, avslutar Lars Lind. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2017


Ta del av Bioenergis hösterbjudande och få tillgång till tidningen direkt när den kommer ut.
Höstens alla tre nummer för endast 200 kr! 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy