Alla ämnen
Biokraft

Fjärrvärmeledning gav ökat energisamarbete och ökad konkurrenskraft för Falun och Borlänge

I slutet av 2014 togs en 18 kilometer lång fjärrvärmeledning mellan Falun och Borlänge i drift. Fjärrvärmeledningen har lett till både ökat samarbete och ökad konkurrenskraft, något som gynnar både Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi.

Ledningens kapacitet är 30 MW effekt vilket innebär att den kan leverera omkring 120 GWh per år i vardera riktning. Nettoleveranserna från Borlänge till Falun har ökat från 2015 och var 2018 cirka 70 GWh. Den viktigaste förklaringen är att produktionskostnaden för fjärrvärme är lägre i Borlänge och att optimeringen av driften utvecklas.

biokraftvärmeverk
På bilden syns Falu Energi & Vattens två biokraftvärmeverk. biokraftvärmeverk

Gemensam organisation för optimering

Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten har ett gemensamt handelsbolag som sköter optimeringen av produktionen, tillsammans med respektive organisation. Systemen i Falun och Borlänge optimeras som om det vore ett enda produktionssystem med hjälp av ett gemensamt optimeringsverktyg kallat Optima. De båda energibolagen delar på nyttan.

Produktionen optimeras varje timme utifrån väder, bränslepriser, elpriser och eventuella stopp i pannor. Den nya fjärrvärmeledningen ger stora besparingar vid haverier.

Skillnader

Fjärrvärmepriset i Borlänge är lägre än i Falun. Borlänge låg 2018 på sjunde plats i Nils Holgerson-studien som bland annat jämför fjärrvärmepriser i Sverige. Falun låg på plats 49. Förklaringen är till stor del att Borlänge Energi samarbetar med industrin samt att kraftvärmeverket använder avfall som bränsle.

Möjligheter i dagens system

Det gemensamma produktionssystemet ger möjlighet till utökad produktion på flera sätt. Stora Enso Kvarnsveden skulle kunna öka produktionen av biokraftvärme under vintern. Det skulle kunna ge leveranser av 30–50 GWh värme. SSAB har en potential att leverera 20 GWh värme under den varma årstiden. Borlänge Energi skulle kunna leverera 10–15 GWh värme under juni–augusti genom att producera mer kraftvärme med avfall. Falu Energi & Vatten skulle kunna producera pellets ytterligare en till två månader per år vilket skulle kunna ge ytterligare 10 000 ton pellets.

Framtida möjligheter

Samarbete kring ny kraftvärmeproduktion kan utökas framöver. Värme från datahallar finns i dag och arbete med ytterligare energiåtervinning pågår som kan ge 30 MW eller mer värme. Möjlighet finns till ökat samarbete med mindre industrier inklusive återvinning av värme i kombination med värmepumpar.

Utmaningar

Till utmaningarna hör att utveckla formerna för produktionssamarbetet mellan Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten. Det handlar om att fördela både vinsten med de besparingar som kan uppnås och hur riskerna i systemet ska fördelas. Gentemot kunderna handlar det om att hitta formerna för ett utvecklat samarbetet med till exempel industri och möta kundernas behov av värme, kyla och tjänster. Andra utmaningar är elprisets utveckling, att klara effektbehovet och att få bättre styrmedel för att ta tillvara och fortsätta utnyttja kraftvärmens nytta för elsystemet. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2019. Läs den som e-tidning


VI SES PÅ SVEBIOS STORA BIOKRAFT- OCH
VÄRMEKONFERENS I FALUN 5–6 
NOVEMBER!

Kom och diskutera aktuella ämnen som:

  • Kris och beredskap
  • Hållbar Fjärrvärme
  • Biobränslemarknaden
  • Fjärrvärmekommunikation
  • Framtidens biokraftteknik

Följ med på studiebesök hos Falu Energi & Vatten eller Borlänge Energi. 

Läs mer om programmet och anmäl dig

Fakta

Energisystemet Falun-Borlänge

Det regionala energisystemet i Falun och Borlänge levererar omkring 700 GWh fjärrvärme och 120 GWh el. Dessutom levereras 45 GWh värme till pelletsfabriken
i Falun för torkning av råvara till 45 000 ton pellet per år.

Utöver detta levereras 3 GWh fjärrkyla och markvärme till 15 000 kvadratmeter yta.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy