Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Ökat intresse för bioråolja från skogen

Två nya anläggningar i kommersiell storlek för bioråolja och ny lagstiftning har gjort att BTG Bioliquids märker ett ökat intresse från stora oljebolag för drivmedel från skogen. Det säger Gerhard Muggen, vd för BTG Bioliquids.

Gerhard Muggen
– Det är kul att projekten rullar på enligt plan och det är verkligen en spännande tid för oss, säger Gerhard Muggen, vd för BTG Bioliquids.

BTG Bioliquids levererar två nya anläggningar för att producera förnybar bioråolja av sågspån. Kunderna är Green Fuel Nordics (GFN) i Lieksa i Finland som startat produktion i början av december 2020. Den andra kunden är Pyrocell i Sverige, som väntas starta produktion i juni 2021, ungefär sex månader efter GFN-projektet.

Byggs i moduler

Båda anläggningarna byggs i moduler som monteras ihop vid tillverkningen i Nederländerna och testas innan de demonteras, transporteras till anläggningsplatsen och monteras ihop igen. I september 2020 började modulerna till anläggningen i Finland att levereras. I november var alla moduler sammankopplade på plats och klara för driftsättning.

Den första pyrolysoljan producerades den 2 december 2020 och den första leveransen till kunden, Savon Voima i Joensuu, genomfördes den 7 december. Det är verkligen spännande. Projektet har fungerat smidigt och har genomförts enligt tidplan, säger Gerhard Muggen, vd för BTG Bioliquids.

btg
En av modulerna lyfts på plats i Lieksa i Finland.

Start för Pyrocell i juni

Pyrocells anläggning i Kastet utanför Gävle beräknas starta i maj eller juni 2021. Projektet går framåt enligt plan. I slutet av november var testerna av modulerna klara i Nederländerna. Sedan har de plockats isär och transporteras i februari till Kastet i Sverige.

Olika användningsområden

Även om anläggningarna i Finland och Sverige är lika sett till tekniken och processen kommer slutprodukten, pyrolysolja, att användas på olika sätt.

– I Finland kommer oljan att användas som bränsle i en värmepanna och ersätta fossil olja. Användningen av slutprodukten från GFNs anläggning gör att projektet i Finland är helt annorlunda jämfört med Pyrocellprojektet där pyrolysoljan som Pyrocell producerar ska levereras till Preem som kommer att använda oljan som en bioråolja i raffinaderiet för att producera drivmedel till transportsektorn, säger Gerhard Muggen.

Samma process och samma slutprodukt

Processen som BTG Bioliquid använder är exakt densamma i båda projekten. I båda projekten används samma råvara, sågspån. Oljan som produceras i Finland kan därför levereras till Preem och oljan som tillverkas i Sverige till Savon Voima. Det gör att pyrolysoljan har förutsättningar att bli en handelsvara på liknande sätt som fossil råolja är i dag. Pyrolysoljan har egenskaper som skiljer sig från fossil råolja, men efter uppgradering i ett raffinaderi har slutprodukten väldigt lika egenskaper.

Fler anläggningar på gång i Finland

Green Fuel Nordic har tidigare aviserat sina ambitioner att bygga ytterligare två eller tre anläggningar för produktion av pyrolysolja. Förberedelserna pågår för att förverkliga detta. BTG Bioliquid har en referensanläggning kallad Empyro som varit i drift i Nederländerna sedan 2015. Den anläggningen har visat att tekniken fungerar väl med användning av sågspån som råvara, en ren råvara med enhetlig storlek.

Erfarenheterna från Empyroanläggningen gör att investerare är trygga med att tekniken fungerar och inte behöver avvakta verifiering av tekniken från den nya anläggningen i Finland, säger Gerhard Muggen.

Konkurrenskraft

För att den färdiga produkten, pyrolysoljan, ska vara konkurrenskraftig är priset på råvaran det viktigaste.

– Insikten om vikten av ett lågt råvarupris gjorde att vi för flera år sedan valde strategin att inte bygga riktigt stora anläggningar. Vi vill kunna lokalisera anläggningarna nära de platser där råvaran uppstår, dels för att hålla nere transportkostnaderna och dels för att hålla nere miljöpåverkan från transporter av råvaran, säger Gerhard Muggen.

Ökat intresse

– Vi ser nu en förändring på marknaden. Som en följd av att Preem har beslutat att använda pyrolysolja som råvara märker vi att flera stora oljebolag uttrycker sitt intresse. Vi har kontakter med flera potentiella kunder. Det ökade intresset beror dels på att GFN och Pyrocell nu bygger anläggningar och att Preem ska använda pyrolysolja som råvara, men också på EUs förnybartdirektiv som är riktigt bra för oss. Direktivet tvingar oljebolagen att leverera en viss andel av andra generationens biodrivmedel i sina drivmedel, 3,5 procent till 2030, förklarar Gerhand Muggen och fortsätter: Kombinationen av att vi visar att vi kan producera pyrolysolja och att en ny lagstiftning som ökar efter-frågan är på plats är verkligen bra för oss.

Gerhard Muggen har kontakt med ett antal intresserade investerare och säger att det är ett stort fokus på Norden.

– Vi talar naturligtvis med andra företag i Europa men Sverige och Finland ligger absolut före resten av Europa.

Två tredjedelar blir olja

GFN-anläggningen som nu är startklar beräknas producera 20 000 kubikmeter pyrolysolja, motsvarande 24 000 ton olja per år. Om GFN väljer att bygga ytterligare tre anläggningar i samma storlek kommer GFN att kunna producera 80 000 kubikmeter bioråolja per år. För att producera 20 000 kubikmeter pyrolysolja behövs 35 000 ton torr biomassa som råvara. Det innebär att cirka 67 procent av råvaran omvandlas till pyrolysolja. Omkring 25 procent av den biomassa som matas in omvandlas till värme som används för att driva processen.

I vår anläggning i Nederländerna producerar vi även el. Men i Finland och Sverige gör vi inte det eftersom elpriserna är för låga för att det ska vara ekonomiskt intressant, säger Gerhard Muggen.

Biprodukter huvudråvara

BTG Bioliquids har fokus på Skandinavien geografiskt och på rena trärester i form av sågspån när det gäller råvara. Användning av andra träslag och andra typer av biprodukter som råvara är möjlig men det kan skapa en variation i pyrolysoljans egenskaper.

– Vi undersöker möjligheten att använda andra sorters trä i vårt system och har gjort mängder av tester redan. BTG har fått förfrågningar om det går att använda bark som råvara och vi vill använda så mycket biprodukter som möjligt. Det » finns god tillgång till biprodukter i Sverige och Finland. Det är bra för oss och vi ser en stor marknadspotential här, säger Gerhard Muggen.

Produktionsanläggningarna
Produktionsanläggningarna byggs i moduler som monteras ihop i fabriken i Nederländerna och testas innan de demonteras, transporteras till anläggningsplatsen och monteras ihop igen. Frakten genomfördes med fartyg till Finland och med lastbil den sista biten. I september 2020 började modulerna skickas från Nederländerna och i november var allt klart för driftsättning.

Bark kan användas

BTG kan redan i dag använda bark som råvara.

– Bark är inget problem att använda i vår process. Det som händer är att utbytet blir lite lägre och att kvaliteten på olja blir lite annorlunda. Barken innehåller mer mineraler, något som oftast inte uppskattas av oljebolagen. Den olja som kommer från sågspån passar i dag bättre för raffinaderier och den olja som görs av bark kan användas för värmeproduktion. Det verkar vara en logisk uppdelning, säger Gerhard Muggen.

Spännande tid

– Det är kul att projekten rullar på enligt plan och det är verkligen en spännande tid för oss. Det har varit en lång resa för oss att komma till en nivå där vi nu kan leverera flera anläggningar parallellt. Det är verkligen roligt, avslutar Gerhard Muggen.


Denna artikel producerades först i Bioenergi nr 6-2020

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy