Annons Annons
Annons Annons

Kommande nummer av Bioenergi: Utrustningsleverantörer för biokraft och biovärme

Bioenergi nr 1-2021 är under produktion. Vi startar året med starka teman och fokusområden. Utrustningsleverantörer med fokus på utvecklingen inom biovärme och biokraft i länder runt Gröna havet – Östersjön samt rökgasrening. En uppdaterad Biovärmekarta med alla fjärrvärmenät i Sverige går med som bilaga i tidningen.  

Naisenlahti kraftvärmeverk

Illustration av Naistenlahti kraftvärmeverk i Tammerfors. Den nya pannan på 191 MW effekt ska driva en befintlig turbin för elproduktion, biobränsle ska ersätta kol. Huvudleverantör är Valmet, bränslehanteringen levereras av BMH Technology. Biokraftvärmeverket ägs av Tampereen Sähkölaitos Oy.

Biokraft och biovärme runt Gröna havet

  • Vi uppdaterar just nu vår översikt av utrustningsleverantörer till större projekt som genomförts de tre senaste åren eller planeras i Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.
  • Omställningen från olja, kol och naturgas till biobränsle eller avfall fortsätter både i Sverige och i våra grannländer. Vad händer runt Gröna havet? Vi skriver om flera projekt.

Biovärme i Sverige och Biovärmekartan 2021

Vi hittar nya biovärmeprojekt i Sverige. Äldre anläggningar ersätts med nya, ny fjärrvärme byggs fortfarande ut. Vi uppdaterar den populära Biovärmekartan med alla fjärrvärmenät i Sverige. På kartan finns perfekta annonsytor för alla som levererar utrustning, bränsle eller tjänster till fjärrvärmesektorn! Endast 4 900 kr.

Rökgasrening med nära nollutsläpp

Minskade emissioner i befintliga förbränningsanläggningar krävs inom några år. Efterfrågan på effektiv rökgasrening ökar. Både befintliga och nya leverantörer erbjuder tekniska lösningar som klarar eller överträffar kraven. Hur tänker ägarna till förbränningsanläggningar, och vilka är aktörerna med lösningar? Vi ger några svar och presenterar utvalda installationer.

Tipsa oss gärna om ni vet om nya och spännande projekt som ni vill läsa om. Skicka ditt tips till Anders Haaker, chefredaktör, anders.haaker@bioenergitidningen.se

Kombinera annonser i print, webb, nyhetsbrev och e-tidning – Boka annons nu!

Kombinera annonsering i print, webb och i Bioenergis nyhetsbrev för ökat effekt. Att synas på webben och i nyhetsbreven mellan de tryckta utgåvorna ger större genomslag. Alla annonser i print exponeras även i e-tidningen, här finns möjligheten att göra hela din annons klickbar för endast 2.500 kr.

Kika gärna på vår Mediaplan och prislista för annonsering i Bioenergi samt våra olika alternativ för synlighet i våra sociala kanaler.

Sofie

Det går också bra att kontakta Sofie Samuelsson om du vill veta mer om olika annonsalternativ, 070-881 97 01 eller mejla sofie@bioenergitidningen.se

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer