Annons Annons
Annons Annons

Dags för lucka 7 i Svebios julkalender!

Svebio fyller 40 år i år. Det har varit 40 år som inneburit en radikal omvandling av den svenska energiförsörjningen. Vi tror att många har missat hur stora förändringar som skett, och vill därför med en enkel Julkalender dela med oss av ett antal positiva budskap.

Det kanske också kan uppskattas i dessa annars mörka tider, där pandemi och ekonomisk nedgång dominerar nyhetsflödet. Varje vardag fram till julafton får ni nu följa med på en intressant lucköppning i Svebios och bioenergins tecken.

Eldningsoljan har ersatts med biobaserad värme, som pellets och med fjärrvärme som använder biobränslen, samt elbaserad uppvärmning

Eldningsoljan har ersatts med biobaserad värme, som pellets och med fjärrvärme som använder biobränslen, samt elbaserad uppvärmning

Under Svebios 40 verksamhetsår har oljan nästan helt fasats ut inom uppvärmning i Sverige.

1980 hade omkring 900 000 småhus oljepanna för sin uppvärmning, av landets totalt 1,6 miljoner småhus. Idag finns bara ett fåtal kvar; enligt den senaste statistiken användes bara 23 000 oljepannor i småhus 2019.

I början av 1980-talet användes 47 TWh olja i Sverige för att värma småhus, flerfamiljshus och lokaler. Dessutom användes 26 TWh fjärrvärme, som nästan helt var baserad på olja. Siffrorna gäller 1983, som är det första år vi har tillgång till komplett statistik. Förra året, 2019, hade oljeanvändningen för uppvärmning minskat till 0,8 TWh, en minskning med 98,3 procent sedan 1983.

En följd av bränslebytet är att klimatpåverkan från våra bostäder har minskat dramatiskt. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen från egen uppvärmning av bostäder och lokaler minskat med 89,5 procent, enligt Naturvårdsverkets klimatrapportering. Eldningsoljan har ersatts med biobaserad värme, som pellets och med fjärrvärme som använder biobränslen, samt elbaserad uppvärmning (elpannor och värmepumpar).

Med pellets få man en enkel och automatisk eldning av biobränsle med mycket låg klimat- och miljöpåverkan.

Läs mer om Svebios julkalender och se tidigare luckor

Vi använder oss av cookies. Läs mer