Annons Annons
Annons Annons

Nytt nummer av Bioenergi ute nu

Läs om leverantörer av fasta biobränslen, pelletsmarknaden och energikonvertering inom industrin samt mycket mer i Bioenergi nr 2-2020.

Årets enkät till leverantörer av fasta biobränslen visar på en ökad omsättning under 2019 räknat i kronor och stabil omsättning räknat i energimängd. Den största leverantören Stora Enso ökar med omkring 10 procent levererade 2019 cirka 5,5 TWh biobränslen i form av bland annat skogsflis och träpellets.

Lena Berglund, regionchef Nord på E.ON vid nya kraftvärmeverket i Högbytorp.

Pelletsmarknaden i Sverige ökade under 2019. Både produktionen i Sverige och nettoimporten av pellets till Sverige steg och analysen pekar på en ökad marknad i Sverige på drygt 8 procent. Läs mer om resultatet av Bioenergis biobränsleenkät i detta nummer.

Industrikonverteringar fortsätter

Klimatklivet fortsätter ge extra fart till investeringar i för att byta till fossilfri energi. Under första kvartalet 2020 fattade naturvårdsverket beslut om 142 nya investeringsprojekt.

Kretsloppsanläggningen i Högbytorp

Läs också om E.ONs stora kraftvärmeanläggning i Högbytorp som nu är klar. Den är en del i ett större kretsloppsanläggning som innehåller fler innovativa lösningar.

Energileveranser i coronakrisen

Läs även om hur Adven arbetar i coronakrisen för att säkra hela kedjan från försörjning av biobränslen till produktion och leverans av energi till uppvärmning av lokaler och för industriprocesser.

Läs Bioenergi nr 2-2020 som etidning.

Vi använder oss av cookies. Läs mer