Alla ämnen
Opinion & debatt

Olja på upphällningen?

”Historiskt lite olja hittades 2016”, skrev Svenska Dagbladet 3 maj. Tidningen har hittat en nyhet som IEA (International Energy Agency) publicerade den 27 april. Nyheten är tämligen uppseendeväckande. IEA skriver att man under 2016 hittade mindre ny olja än man gjort något år under de senaste 70 åren: bara 2,4 miljarder fat. I medeltal har man under de senaste 15 åren gjort nyupptäckt av 9 miljarder fat.

Crudeoilresources
Nyupptäckten av olja sjönk till rekordlåg nivå 2016. Heldragen linje = nyupptäckt olja. Blå stapel = volym godkänd för utvinning. Crudeoilresources

Förbrukningen av olja brukar anges i ”million barrels/day”. Idag ligger den nivån kring 85 miljoner fat/dag. Av tillförseln kommer 69 miljoner fat från konventionell olja och 6,5 miljoner fat är amerikansk skifferolja, och den volymen ökar hela tiden. Resten är olja från tjärsand mm.

Om man räknar upp dessa 85 miljoner fat till helår blir det 31 025 miljoner fat, alltså drygt 31 miljarder fat eller 4,9 miljarder ton.

Nyupptäckten av olja 2016 motsvarar alltså bara en knapp tiondel av årsförbrukningen av olja. IEA säger att man också i år kommer att tillföra mycket lite ny olja till reserverna.

Skälen till den låga volymen nyupptäckt olja kan man spekulera om.

  • Det viktigaste skälet är de låga oljepriserna som gör att oljebolagen minskar sina investeringar i nyprospektering. Det kostar mycket pengar att prospektera och provborra. Nya fält drar mycket stora investeringar innan de börjar ge intäkter. Det gäller särskilt nya offshoreprojekt. Svenska Dagbladet skriver att av nyinvesteringarna i oljeproduktion 2016 gällde bara 13 procent projekt till havs, medan den andelen under perioden 2000 – 2015 legat på 40 procent.
  • Ett underliggande skäl är att det blir allt svårare att hitta nya stora fyndigheter. Det här argumentet har länge drivits av de debattörer och forskare som anser att vi är nära ”peak oil” internationellt, med Uppsalaforskaren Kjell Aleklett som en ledande profil. Det har varit ganska tyst kring peak oil under några år. Kanske kommer argumentet nu tillbaka med förnyad styrka.

Läs hela blogginlägget

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy