Alla ämnen
Pris & Marknad

Oljeberoendet har minskat från nära 75 procent till under 25 procent

Vid oljekrisen 1973 var Sverige till nära 75 procent beroende av importerad olja för landets energiförsörjning. Då inkluderar vi alla energibehov – i uppvärmning, transporter, industri och elproduktion. 1980, då Svebio grundades, hade oljeberoendet minskat till 65 procent.

Idag är oljeberoendet nere i 24 procent, och oljeprodukterna förbrukas nästan enbart i transportsektorn och till mindre del i industrin. Sverige har sparat hundratals miljarder under dessa år på minskad oljeimport. Pengarna har stannat i landet och skapat inkomster och jobb i hela Sverige, inte minst i bioenergisektorn.

Jobben finns i jordbruket och skogsbruket, där bioråvarorna produceras. De finns i transportnäringen, i förädlingsindustrier och i användarledet, i värmeverk och kraftvärmeverk och kring distribution och användning av biodrivmedel. De finns också i alla de företag som tillverkar utrustning för bioenergi. Många av företagen är medlemmar i Svebio.

Genom övergången från importerade fossila bränslen till inhemska biobränslen har Sverige också fått ökad försörjningstrygghet. Vi skulle klara en avspärrning idag mycket bättre än 1973, både för värme, elproduktion och transporter.

Här kan du se vilka företag som är medlemmar i Svebio

energitillförsel
Total energitillförsel exklusive kärnkraftens spillvärme. Omställningen från olja till biobränslen syns tydligt i den här illustrationen ur rapporten Bioenergi på rätt sätt som getts ut av Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Bioenergi i perspektiv – Detta inlägg ingår i en serie som ger perspektiv på utvecklingen av bioenergiområdet sedan Svebio bildades 1980. 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy