Alla ämnen

Integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft den 25 maj 2018 och syftar till att stärka den enskildes integritet. Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av detta vill vi upplysa dig om att vi har uppdaterat vår integritetspolicy.

Denna policy gäller för Svenska Bioenergiföreningen Service AB inklusive Bioenergi och Bioenergy International (i fortsättningen skrivet som ”Svebio”), org.nr. 556232-3682.

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller all Svebios personuppgiftsbehandling om dig som medlem, prenumerant på någon av våra tidningar (Bioenergi eller Bioenergy International), annonsör, registrerad som mottagare av nyhetsbrev, deltagit i våra konferenser, deltagit i våra projektarbeten och nätverk samt dig som på annat sätt varit i kontakt med oss och delgivit dina personuppgifter.

Insamlade personuppgifter

De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Svebio inhämtar uppgifter från dig i samband med att du registrerar dig som medlem, påbörjar en prenumeration på vår tidning Bioenergi eller Bioenergy International, registrerar dig som deltagare i våra konferenser, registrerar dig som mottagare av våra nyhetsbrev, genom formulär kopplade till våra evenemang, publikationer och prenumerationer och via personliga kontakter och möten på konferenser och mässor genom ett byte av visitkort. Vi köper även i vissa adresser från leverantörer av företagsdata. Vi hämtar även in kontaktuppgifter från offentliga register och webbplatser.

Vår användning och delning

Vi på Svebio använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

  • informationsförmedling (ge relevant information om Svebio och våra aktiviteter t.ex veckobrev, kallelser, pressmeddelanden, inbjudningar till konferenser, deltagande i projekt och arbetsgrupper etc),
  • underlätta din tillgång till medlemsexklusivt material (t.ex. nyhetsbrev, analyser, prenumerationer mm),
  • distribution av våra tidningar Bioenergi och Bioenergy International (print och digitalt),
  • marknadsföring (inkl. annonsförsäljning, sponsorförsäljning),
  • erbjuda kundservice och annan service som del av avtalet med medlemsföretag (fakturering, utbetalningar),
  • organisera evenemang och workshops, (inbjudningar till att tala vid våra konferenser och evenemang),
  • administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.,

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till tryckerier för distribution av tidningar och arrangörer av studiebesök i anslutning till våra konferenser. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter. Du har rätt att avregistrera dig från nyhetsbrev men även att helt raderas ur våra system.

Vill du veta mer?

Här hittar du vår fullständiga integritetspolicy med mer utförlig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss:

Svenska Bioenergiföreningen Service AB
Postadress: Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm
E-post: gdpr@svebio.se
Telefon: 08-441 70 80

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy