Annons Annons
Annons Annons

Nytt i Svebiobloggen: Nytt år, nya skatter, lönsamt att vara klimatsmart

Det har skrivit en hel del om den måttliga skattehöjningen på bensin och diesel vid årsskiftet. Men nästan ingenting om att skatten avskaffats på E85 och på rapsdiesel. Eller om att alla industriföretag som inte har utsläppsrätter från och med nu får betala full koldioxidskatt på sin eldningsolja och sin gasol.

Kaffe, snart med lägre klimatavtryck.Följden av skatteändringarna är att det lönar sig att tanka E85 om man har en etanolbil (flexifuel) och att det lönar sig att byta bort oljan och gasolen mot pellets eller bioolja om man har en fabrik. Alltså två klimatåtgärder som är lönsamma för de berörda!

Och snart får vi kaffe med mycket mindre klimatpåverkan.

Runtom i världen sker det också saker nu vid årsskiftet. I Frankrike har man höjt koldioxidskatten från 30,5 euro/ton CO2 till 44,6 euro/ton. Målet är 100 euro/ton 2023. Det är en kraftfull koldioxidskatt, nästan i nivå med den svenska. Det ryktas också om att skatten vidgats till att också gälla LPG, flytande naturgas. Vi kan vänta oss mycket investeringar i Frankrike i förnybar teknik de närmaste åren.

I Tyskland pågår förhandlingar om en ny regeringskoalition. Tyskland borde naturligtvis följa Frankrikes, och Sveriges, exempel, men tyvärr hör vi inget om koldioxidskatt i Tyskland. Tvärtom var den stora nyheten på klimatområdet att Kristdemokraterna och Socialdemokraterna tycks vilja släppa det ambitiösa tyska klimatmålet för 2020, att minska utsläppen med 40 procent jämfört med 1990. Ett huvudskäl till att man misslyckas i Tyskland är oviljan mot att ställa om till biobränslen, både i transportsektorn och i kraftverken.

Läs hela blogginlägget

Vi använder oss av cookies. Läs mer