Annons Annons
Annons Annons

Svebiobloggen: Danmark går före och Norge borde följa

Danmark ska inte dela ut några fler koncessioner för utvinning av olja och gas i Nordsjön. Danmark drar som producent av fossil olja och gas den enda rimliga slutsatsen: det går inte att fortsätta planera för mer utvinning av fossila bränslen.

Offshore

Foto: iStock

  1. Det är inte moraliskt rätt av ett rikt och utvecklat land som Danmark att fortsätta pumpa upp olja och gas som blir fossil koldioxid i atmosfären.
  2. Det kommer hur som helst inte att finnas en marknad för den danska oljan och gasen om alla länder gör det som krävs och reducerar utsläppen av växthusgaser ner mot noll vid mitten av detta århundrade.
  3. Det går inte att försvara dubbelmoralen i att å ena sidan tjäna pengar på att sälja fossil till andra, å andra sidan skryta med att vara mycket klimatvänliga på hemmaplan.
  4. Danmark klarar sig sannolikt mycket bra utan olje- och gasinkomsterna. Framtiden ligger i hel annan teknik.

När ska Norge dra samma slutsatser som Danmark och avbryta tilldelandet av koncessioner i Barents hav?

Läs hela blogginlägget av Kjell Andersson på Svebio

Vi använder oss av cookies. Läs mer