Alla ämnen
Bioekonomi

Orkla lanserar en ny klimatmärkning för klimatsmarta val av livsmedel

Orkla lanserar nu en klimatmärkning som ska underlätta för konsumenter att välja klimatsmarta produkter i matbutiken. Märkningen kommer inledningsvis att synas på produkter från Felix, Paulúns och Abba. Matens klimatpåverkan är beräknad med hjälp av det statliga forskningsinstitutet RISE:s klimatdatabas för livsmedel och Orklas eget klimatverktyg.

– Vi vill göra det lättare att göra klimatsmarta val. FN:s Parisavtal kräver att utsläppen halveras till 2030 och det vi äter står faktiskt för en tredjedel av hushållens utsläpp i Sverige. Därför ser vi det som vårt ansvar att guida konsumenter till klimatsmarta matval, säger

, hållbarhetsdirektör på Orkla Foods Sverige.

Märkningen kommer inledningsvis att synas på produkter från Felix, Paulúns och Abba. Märkningen kommer inledningsvis att synas på produkter från Felix, Paulúns och Abba.

Hela kedjan

Klimatmärkningen består av två element: en symbol ”Lågt klimatavtryck” och en skala som visar vad som kan räknas som ett väldigt lågt, lågt, medel eller högt klimatavtryck. Produkter med lågt eller väldigt lågt klimatavtryck kan få symbolen på förpackningen. Skalan är utvecklad utifrån FN:s klimatmål och EAT Lancet-rapporten. Beräkningen innefattar hela kedjan från primärproduktion till livsmedel: odling, djurhållning, framställning av råvaror och andra ingredienser, förpackningar, transporter och produktion.

– Åtta av tio svenskar tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för miljö och klimat. Målet med vår märkning är att göra det så pedagogiskt och enkelt som möjligt för konsumenten att välja klimatsmart mat när du handlar, säger Agneta Påander.

Alla beräkningar redovisas

Felix är allra först ut att använda klimatmärkningen, sedan mitten av augusti har symbolen ”Lågt klimatavtryck” funnits på enportionsrätter och frysta potatisprodukter. Under hösten kommer allt fler produkter från Orkla-varumärkena Felix, Paulúns och Abba att klimatmärkas. Alla produktkategorier kommer dock inte vara aktuella för att få symbolen på förpackningen till en början. De produktkategorier som gör störst skillnad, exempelvis att välja en vegetarisk paj över en köttpaj, prioriteras. Alla produkters klimatavtryck har dock beräknats och redovisas på varumärkets hemsida.

Ambitionen är att samtliga produkter i Orkla Foods Sveriges sortiment ska klimatberäknas, redovisas på respektive varumärkes hemsida och kunna få symbolen på förpackningen.

Ökad kunskap

I undersökningen Orkla Sustainable Life Barometer, som genomfördes under hösten 2019, lyfte svenskarna fram klimatförändringarna som det mest akuta miljöproblemet. Samtidigt angav sex av tio svenskar att de tyckte att det är svårt att veta vilka produkter som är hållbara.

– Orkla ser klimatförändringarna som en av som vår tids största utmaningar. När vi nu lanserar klimatmärkningen vill vi bidra till mer kunskap om matens klimatpåverkan. Vi kommer självklart att använda klimatberäkningarna som guidande principer i vår produkt- och verksamhetsutveckling och hoppas kunna göra det lättare även för konsumenter att minska sitt klimatavtryck, säger Agneta Påander.

Om klimatmärkningen

Beräkningarna baseras dels på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.6.3), information från producenter, Orklas egen processdata från alla produktionsanläggningar och branschdata för förpackningar och transporter.
Enligt märkningen definieras ett lågt klimatavtryck som en konsumtion som innebär en halvering av koldioxidutsläppen jämfört med dagens nivå. Detta bottnar i FN:s Parisavtal som menar att det krävs just en halvering av utsläppen av växthusgaser till 2030 för att förhindra att vi överstiger 1,5-graders global uppvärmning.
Forskningsinstitutet RISE har gjort en beräkning över vilket klimatavtryck vi i snitt har idag.
På skalan som syns på förpackningar och hemsidor anges klimatavtryck både per kilo och per portion, eftersom vissa produkter utgör en hel måltid medan andra inte gör det. För exempelvis pajer, soppor och andra enportionsrätter är det portionen som är vägledande, eftersom den utgör en hel måltid.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy