Alla ämnen
Biodrivmedel

Östra Mellansverige bra på att använda biodrivmedel

Östra Mellansverige bra på att använda biodrivmedel

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet – 54 procent jämfört med 24 procent. Mest ökar användandet av biodiesel och biogas.

Det visar en ny rapport från projektet Fossilfritt 2030 där över 40 kommuner och regioner deltar.

Fordon, drivmedel och infrastruktur måste ställas om till fossilfritt – och det är bråttom. Projektet Fossilfritt 2030 driver på omställningen och den senaste statistiken visar att takten ökar.

Målet är högt satt och projektdeltagarna i östra Mellansverige ligger långt över rikssnittet. De senaste resultaten från de deltagande kommunerna och regionerna visar att andelen förnybar energi i vägtransportsektorn totalt ökade med tio procentenheter på ett år – från 44 procent år 2019 till 54 procent år 2020.

Stört ökning av biodiesel och biogas

Riksgenomsnittet var 24 procent enligt statistik från Trafikverket. Alla förnybara alternativ utom etanol ökade. Allra mest ökade fordon som drivs med biodiesel och biogas.

Sex län deltar i projektet. De kommuner med högst andel förnybara transporter i respektive län är Järfälla i Stockholms län (92 %), Åtvidaberg i Östergötlands län (83 %), Uppsala i Uppsala län (71 %), Sala i Västmanlands län (65 %), Örebro i Örebro län (64 %) och Eskilstuna i Södermanlands län (56 %).

– Den stora kraftsamling som projektdeltagarna har gjort i omställningen till hållbara transporter är imponerande. Att de offentliga aktörerna går före har stor betydelse för näringslivets och allmänhetens möjligheter att ställa om, säger Björn Isaksson, projektledare för Fossilfritt 2030 på BioDriv Öst i ett pressmeddelande.

9 000 ton mindre koldioxid i atmosfären

Målet är att projektdeltagarna varaktigt ska minska sina sammanlagda koldioxidutsläpp med 9 000 ton per år. Det motsvarar att cirka 6 500 personbilar ställs om från fossilt till förnybart varje år. Senast år 2030 ska deras fordonsflottor vara helt fossiloberoende.

Vägen dit är ett mer hållbart resande, fler alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel och en ökad marknad för förnybara drivmedel.

Biobaserad ekonomi

Åtgärder som har gjorts i de deltagande kommunerna och regionerna är att upphandla fossilfria transporter och ställa om sina egna fordonsparker.

Dessutom genomförs insatser för att inspirera allmänheten och lokala företag att resa mer hållbart. I förlängningen kommer detta arbete leda till regional tillväxt, stärkt krisberedskap och en mer cirkulär och biobaserad ekonomi.

Projektet pågår 2020–2022 och vid årets slut ska offentliga aktörer i de sex länen Uppsala, Örebro, Stockholm, Östergötland, Södermanland och Västmanland ha minskat sin klimatpåverkan med 20 procent jämfört med år 2019.

Ladda ner rapporten här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy