Alla ämnen
Ledare

Övertro på elektrifiering skadar klimatet

Övertro på elektrifiering skadar klimatet
Gustav Melin, vd för Svebio.

Hur löser man klimatfrågan? Det självklara svaret på den frågan måste vara att man minskar halten koldioxid i atmosfären.

Även om andra växthusgaser som metan eller faktorer som sot och albedoeffekten spelar roll för planetens uppvärmning och temperatur, så är alla andra faktorer så små i jämförelse att utan ökad koldioxidhalt blir det ingen klimatförändring.

Det finns alltså ingen annan lösning på klimatproblemet än att minska halten koldioxid i atmosfären.

Hur minskar man halten koldioxid i atmosfären?

Enligt Global Carbon Project, den samlade vetenskapen kommer 89 procent av de senaste tio årens koldioxidutsläpp från fossila energislag och elva procent från biomassa i form som avskogning eller förändrad markanvändning.

På upptagsidan hamnar 29 procent av utsläppen i ny biomassa, tätare skogar eller nya skogar. Växtlighet klarar alltså att ta upp all avskogning plus en femtedel av de årliga utsläppen från fossil energi. Biomassan går rejält plus varje år.

I början av november publicerade GCP nya siffror som visar att de totala upptagen av koldioxid i ny biomassa helt neutraliserat alla utsläpp efter avskogningar som skett sedan 1850 och framåt.

Det gäller oavsett om de skett i Indonesien, Afrika, USA eller Latinamerika. Avskogning är ett problem som måste åtgärdas men det är inte orsak till klimatförändringarna. Hur minskar man halten koldioxid i atmosfären? Vi kan göra fyra saker:

Minska fossila utsläpp, minska avskogning, öka upptag i biomassa och fånga och lagra koldioxid-CCS.

Fokus på avskogning och skogsplantering?

Många vill fokusera debatten kring klimatet på biomassan och skogen. Men helt ärligt kan man aldrig lösa klimatfrågan om man inte kraftigt minskar eller helt slutar att använda fossila bränslen.

Bolsonaro är knappast den stora skurken i klimatfrågor. Han är i varje fall inte en större skurk än Norge som förra året investerade 185 miljarder norska kronor för att leta efter och exploatera mer olja.

Det känns ändå positivt att Bolsonaro förlorade makten och att Brasilien ser ut att få ett större fokus på klimat och biologisk mångfald kring Amazonas.

Hur minskar vi användningen av fossil energi?

Vi kan minska användningen av energi generellt, energieffektivisera. Vi kan isolera huset, skaffa effektivare maskiner. Vi kan ändra beteende att cykla, åka tåg eller buss istället för bil.

Men vi kan också byta till en mindre och snålare bil och vi kan framförallt byta till förnybar energi i bilen, tåget eller flyget. Vi kan värma våra hus med förnybar värme, el eller biobränslen. En av Svebios grundpelare till värdering är att vi förordar Polluter Pays Principle, PPP. Att den som släpper ut ett miljöfarligt ämne ska betala för den skada som föroreningen orsakar.

Det är därför som vi i Svebio genom tiderna varit positiva till generella ekonomiska styrmedel som koldioxidskatt, kväveavgifter och svavelavgifter som en överlägset effektiv metod att förbättra miljön. Tillräckligt höga miljöavgifter på rätt ställe får människor att agera, anpassa sig och byta beteende, det har snabb och stor effekt.

Men generella styrmedel är också det enda sättet att ge företagen långsiktiga stabila spelregler. Det ger deras utvecklingsavdelningar en möjlighet att skåda in i framtiden om hur politiska beslut ska utvecklas eftersom de blir logiska. Det ger också investerare bättre förutsättningar att förstå var man ska våga satsa sina pengar. Omställningen går fortare.

Stöd och subventioner kan aldrig klara omställningen

Men det är svårt att bli återvald på höjda koldioxidskatter och dyrare energipriser. Det är ingen ursäkt, det finns mängder av tillämpningar där biobränslen eller förnybar el är billigare än fossil energi. Det finns därför också mängder av möjligheter att ”hjälpa” befolkningen att byta energislag, möjligheter som inte utnyttjas.

Politiker använder därför gärna istället stöd och subventioner för att åstadkomma förändring. De är viktiga för att prova ny teknik, för forskning och utveckling. Men för en bredare användning är subventioner förödande. De leder istället ofta till investeringar i fel lösningar.

Vad är till exempel klimatnyttan att byta biogasbussar i många svenska städer till elbussar? Vad är klimatnyttan med bonus malus-systemet när vi vet att en dieselbil som går på HVO100 släpper ut mindre koldioxid under sin livscykel än en elbil som går på norsk el? Varför ska samhället betala utrustning för laddning av elbil hemma hos dem som har råd att köpa elbil, när samhället aldrig annars har betalat för tankning av bilar?

Elektrifiering är en av flera möjliga lösningar

Elektrifiering är naturligtvis bra i de fall då den är effektiv och bättre än energieffektivisering eller att byta till förnybart bränsle. Men elektrifiering måste konkurrera på lika villkor och kostnaden för att lösa klimatfrågan med elektrifiering på global nivå är orimlig och omöjlig inom den tidsram klimatfrågan avgörs.

Många ser elektrifieringen som ett sätt att komma bort från farliga utsläpp från förbränning. Men förnybara bränslen i moderna motorer, kaminer och kraftvärmeverk orsakar inte farliga utsläpp. Det finns därför inget rimligt eller logiskt miljöskäl att ge elektrifiering en särställning i klimatarbetet.

Tvärtom borde man vara restriktiv med att bygga nya kraftledningar över skog och mark. Man måste också åtgärda miljöproblemen kring batteritillverkning innan de säljs i stor skala. Framförallt orsakar alltför stor fokus på elektrifiering att politiker skjuter på viktiga klimatbeslut.

Att tro att man löser transportsektorns klimatproblem med elbilar är en typisk klimatkatastrof orsakad av propaganda runt elektrifiering. Det gäller i hela Europa och det gäller inte minst i Sverige om den nya regeringen genomför sitt förslag om att drastiskt minska användningen av biodrivmedel.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy