Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Pålitlig statistik för biodrivmedel dröjer

För ett år sedan publicerade Bioenergi artikeln ”Tio faktorer som gett stora kvalitetsbrister i statistiken för biodrivmedel”. Viktor Ahlberg på SCB förklarade då vilka svårigheter som uppstått i samband med att metoden för insamling av statistik gjordes om från första januari 2018. Vad har hänt sedan dess?

Tummen_upp
SCB och Energimyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan som ska göra statistiken för biodrivmedel mer tillförlitlig. Det nya arbetssättet ska testas innan det kan börja användas. Efter sommaren kommer vi att veta mer om starttid för den nya arbetssättet.

Viktor Ahlberg avslutade artikeln i Bioenergi nr 3-2020 med att berätta att SCB och Energimyndigheten tillsammans startat en utvärdering av statistikprojektet. Bioenergi tog kontakt med Viktor Ahlberg i juni 2021 för att höra hur det går. Utvärderingsprojektets rapport är inte helt klart men några generella slutsatser finns.

Vad har hänt och vad händer nu?

– Vi bestämde oss för att göra en ordentlig kartläggning och har kommit fram till en åtgärdsplan med en ny design för undersökningen. Beslut kring implementering av denna design kommer i slutet av sommaren. Eventuell implementering av denna design kommer att ta sin tid dels beroende att vi vill att företagen ska få chansen att bygga om sina system för att svara på undersökningen på ett bra sätt, och dels för att vi vill kunna testa undersökningen för att upptäcka barnsjukdomar innan vi går ut ”live”, säger Viktor Ahlberg.

Vad blir skillnaden jämfört med tidigare?

– Den stora skillnaden är att vi kommer att ta in mer hjälpinformation för att se till att statistiken blir rätt. Men vi kommer också att förenkla hur företaget lämnar information. Vi ökar mängden uppgifter men minskar uppgiftlämnarbördan.

Vi har fokuserat på att det ska vara enkelt för företagen att svara. Ett exempel är att företagen istället för att logga in på en blankett och fylla i kan de kanske skicka in en datafil som är bearbetad på ett visst sätt som gör det enkelt att göra ett utdrag ur företagets system. På så vis kan ganska stora mängder information skickas in samtidigt som uppgiftlämnarbördan minskar.

Kan du ge något mer exempel?

– Det är en komplicerad verklighet vi lever i. För att få en bättre ordning vill vi ta in mer hjälpinformation och försöka flytta vissa beslut och svåra avvägningar från företagen till oss som producerar statistiken. Det genomgående temat är att det ska vara lätt för uppgiftslämnarna. Sedan får vi som tar emot uppgifterna hantera det komplicerade. Det kanske låter luddigt men det är i breda penseldrag det som vi vill göra.

Vi har också ändrat vissa definitioner för att lägga oss närmare hur företagen ser på data. Ett exempel är att import och export. Vi har kallat allt som passerar svensk landsgräns för export och import. Vi har inlett ett samarbete med tullverket för att se till att vi använder samma definitioner som tullverket så långt det går, säger Viktor Ahlberg.

Inte i drift

Den nya förbättrade metoden för statistikinsamling är ännu inte i drift. På frågan om det går att jämföra statistik för leveranser av biodrivmedel månad för månad blir svaret: Det beror på vad man jämför med. Bioenergi återkommer under hösten med en mer utförlig analys av vad som är lämpligt och inte lämpligt att använda statistiken om biodrivmedel till.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 3-2021 som går att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy