Alla ämnen
Biovärme

Partneringprojekt en bra lösning för Degerfors Energi

Degerfors Energi har tagit i drift sin nya flispanna på sju megawatt som levererar fjärrvärme i Degerfors. Projektet har drivits som ett partneringprojekt mellan Degerfors Energi och AKJ. Konsultföretaget Enviloop från Västerås har varit konsult åt Degerfors Energi genom hela projektet. Här delar Håkan Fjäder, Enviloop, med sig av sina erfarenheter.

Håkan Fjäder på Enviloop beskriver partneringprojektet mellan Degerfors Energi och AKJ.
Håkan Fjäder på Enviloop beskriver partneringprojektet mellan Degerfors Energi och AKJ. Håkan Fjäder på Enviloop beskriver partneringprojektet mellan Degerfors Energi och AKJ.

När Degerfors Energi beslutade att bygga en ny fjärrvärmeanläggning fick Enviloop uppdraget att stötta Degerfors Energi i processen från förstudien, i genomförandet av partneringprojektet mellan Degerfors Energi och AKJ, till slutbesiktning av den nya anläggningen.

– Upphandling och genomförande i form av partnering är vanligt inom byggprojekt, men lite nytt inom energibranschen, säger Håkan Fjäder på Enviloop.

Flispanna bra lösning

Degerfors Energi startade en förstudie för att komma fram till vilken typ av anläggning som skulle byggas, inklusive storlek, placering, ekonomi, med mera.

Vi gjorde förstudien som visade att en flispanna skulle bli lönsam. Efter förstudien beslutade styrelsen att går vidare med investeringen. Degerfors Energi valde att göra en partneringupphandling istället för en traditionell upphandling.

Öppna kort

Håkan Fjäder beskriver skillnaden mellan en partnerupphandling och upphandling av en totalentreprenad.

– Istället för att beställaren handlar upp en totalentreprenör som gör allt, så upphandlar beställaren en partner för att bygga upp anläggningen. Allting görs med öppna kort, partnern kan till exempel köpa in en viss mängd betong till ett visst belopp med en viss procent i ersättning. Beställaren har insyn och kan se vad de köper. I avtalet är det fastställt vilken vinst partnern ska få. Partneringprojektet startar med en förstudie där partnern och beställaren kommer fram till vad anläggningen kommer att kosta, hur den kommer att se ut och vilka leverantörer som kommer att användas för olika delar, förklarar Håkan Fjäder.

Lättare att ändra

Partneringprojektet är vanligt inom byggsektorn, men inte lika vanligt inom energibranschen. Argumentet för att driva ett partneringprojekt är att beställaren inte behöver handla upp hela projektet som en totalentreprenad, där beställaren saknar insyn. I ett partneringprojekt är det lättare att ändra beslut under projektet och ingen part har intresse av att försöka spara in på saker under projektets gång, i och med att man kör med öppna kort.

– Det var Degerfors Energi som önskade driva projektet i denna form. Det passade dem väldigt bra. Alternativet hade varit att göra en upphandling där vi i förväg bestämt det mesta. En annan aspekt är att många panntillverkare inte vill ha byggdelen inom sin leverans och det kan bli väldigt dyrt om beställaren frågar efter både panna och bygg i samma upphandling. Ett alternativ hade varit att dela upphandlingen i en byggentreprenad och en maskinentreprenad. Men det kräver en projektledare hos beställaren som håller ihop entreprenaderna. I detta fall kunde Degerfors handla upp en partner som levererade både bygg och maskin, säger Håkan Fjäder.

Roller i projektet

– Enviloops roll var att vara stöd åt Degerfors Energi, vi hade en representant i styrgruppen och i teknikgruppen. Vi har varit med i hela projektet till och med slutbesiktningen som genomfördes i början av april. Prestandaprov och slutbesiktning är klara och det återstår några uppföljningspunkter att åtgärda samt en efterbesiktning. Sedan återstår provdrift, övertagande och invigning, konstaterar Håkan Fjäder.

För- och nackdelar

– Något förenklat innebär en totalupphandling att beställaren måste göra en anbudsutvärdering där pris och teknik och kvalitet utvärderas för varje leverantör. I ett partneringavtal behöver inte beställaren välja ekonomin i första hand, utan istället får erfarenhet och arbetssätt större betydelse för valet. Det blir mindre fokus på vem som lämnar det billigaste anbudet och hur olika anbud ska jämföras mot varandra. I partering handlar vi först upp en partner och kan sen välja hur vi handlar upp respektive del. Självklart är det en offentlig upphandling där vem som helst kan lämna in anbud. Nu blev det AKJ, men det var flera som svarade på denna upphandling, både stora jättar och några mindre aktörer, säger Håkan Fjäder.

På frågan om det finns några nackdelar med partnering svarar Håkan Fjäder att en nackdel kan vara att beställaren inte har samma möjlighet att pressa priserna.

– Risken för merkostnader ligger hos beställaren och det ställer hårda krav på att den första fasen i partneringprojektet blir ordentligt gjord. I ett partneringprojekt kommer parterna tillsammans överens om vad som ska köpas och till vilket pris. För Degerfors Energi passade partnering perfekt för detta fjärrvärmeprojekt, avslutar Håkan Fjäder.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

Fakta

Om Degerfors Energis nya fjärrvärmeverk

Fjärrvärmen blir 100 procent förnybar med den nya pannan eftersom den gamla biobränslepannan kommer att användas för topplast och reservlast. Med den nya pannan har andelen grenar och toppar – grot – ökat och andelen pellets och träbriketter minskat.

Degerfors Energi levererade 2014 cirka 43 gigawattimmar fjärrvärme till 168 större kunder och till 258 villakunder. Under 2014 hade företagets fjärrvärmeverksamhet en omsättning på 30 miljoner kronor och en vinst på fem miljoner kronor. Investeringen i den nya pannan var budgeterad till 50 miljoner kronor.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy