Alla ämnen
Bioenergi i industri

Pellets ersätter olja i ny ångpanna för metallindustri

Step har investerat drygt 13 miljoner euro i en ny ånganläggning för att leverera ånga till Harjavalta industriområde i Finland. Det är Boliden och Norilsk Nickel som behöver mer ånga till sina processer. Janne Kerttula, försäljningschef på Step, berättar om projektet.

I Harjavalta finns ett stort industriområde och de största företagen är Boliden och Norilsk Nickel. Båda ökar sin kapacitet och speciellt Norilsk Nickel behöver mycket energi till sin tillverkningsprocess. I mars 2015 skrev Step på ett avtal om att bygga en ångpanna på 30 MW med ett tioårigt avtal och har förbundit sig att leverera 220 GWh ånga per år.

Steps nya anläggning på 30 MW levererar omkring 220 GWh ånga till Boliden och Norilsk Nickel i Harjavalta Industrial Park. Foto: STEP
Steps nya anläggning på 30 MW levererar omkring 220 GWh ånga till Boliden och
Norilsk Nickel i Harjavalta Industrial Park. Foto: STEP Steps nya anläggning på 30 MW levererar omkring 220 GWh ånga till Boliden och Norilsk Nickel i Harjavalta Industrial Park. Foto: STEP

Levererar 600 GWh

Två tredjedelar av energibehovet i Harjavalta industriområde kommer från återvunnen energi från Bolidens smältprocesser. Från dessa två processer kommer ungefär 400 GWh ånga per år.

Step är ansvariga för energiförsörjning, återvinning och nyproduktion till Harjavalta Industrial Park. Vi levererar dessutom ungefär 50 GWh fjärrvärme till tätorten Harjavalta. Inom industriområdet levererar vi cirka 600 GWh, säger Janne Kerttula.

Två skäl till byte av bränsle

Den nya anläggningen ersätter omkring 200 GWh tung eldningsolja. De gamla oljepannorna kommer att finnas kvar för reserv och topplast men största delen av produktionen kommer att ske med pellets.

Pellets, Step
Anläggningen drivs med pellets, huvudleverantörer är Renewa, Petrobio och Alstom. Foto: STEP Anläggningen drivs med pellets, huvudleverantörer är Renewa, Petrobio och Alstom. Foto: STEP

– En orsak till den nya investeringen är energikostnaden. Just nu är oljepriserna visserligen låga men ingen förväntar sig att priserna ska bli kvar på så långa nivåer särskilt länge. Dessutom finns behov av att ersätta tung eldningsolja av miljöskäl. Ett EU-direktiv som ställer krav på att minska utsläpp av svaledioxid trädde i kraft i början av 2016. Under en övergångsperiod på två år tillåts  högre utsläpp, men efter 2017 behöver tung eldningsolja ersättas av något bränsle som innehåller mindre svavel.

Kort byggtid

– Vi började bygga i juni 2015 och kunde tända brännaren i januari i år, vilket troligen är världsrekord när det gäller att bygga en ånganläggning på 30 MW. Det var en extremt kort byggtid men allt gick mycket smidigt med tanke på den begränsade byggtiden. Vi är väldigt stolta både över oss själva och naturligtvis över Renewa och Petrobio som klarade av att leverera på så kort tid, säger Janne Kerttula.

Förtroende viktigt urvalskriterium

Anläggningens huvudleverantör är Renewa och de har Petrobio som underleverantör för förbränningstekniken. I Petrobios leverans ingår även kvarn, pelletshantering, dosering av pulver samt brännare. Rökgasreningen består av ett elfilter levererat av Alstom.

– Vi ledde projektet själva. Ett av de viktigaste urvalskriterierna när vi valde teknik och leverantörer var att vi trodde på att de skulle klara uppgiften. Vi har erfarenhet av att jobba med Renewa från tidigare projekt och hade förtroende för att de skulle klara uppgiften. Jag känner också Petrobio väl, även om Step inte har fått några leveranser från Petrobio tidigare, och visste att vi kunde lita på dem, menar Janne Kerttula.

Anläggningen invigdes onsdagen den 27 april och är nu i full kommersiell drift. Fortfarande pågår intrimning av förbränningsprocesserna för att minimera emissionerna och maximera effektiviteten.

Samarbetsprojekt

Step har ett avtal som baseras på att Step har gjort investeringen och säljer ånga till kunden.

– Avtalet bygger på att vi har öppna böcker. Vi skriver ett kontrakt för att investera och förbinder oss att leverera energirelaterade tjänster. Alla kostnader är transparenta för kunden. Vi betalar och har en modest marginal för våra tjänster. Alla vet vad allting kostar och kunderna har rätt att kontrollera fakturor. Vi försöker agera lite som våra kunders energiavdelning. Vi har utvecklat den här modellen i Harjavalta sedan 15 år tillbaka och alla parter är nöjda med modellen. De senaste åren har vi expanderat vår verksamhet utanför Harjavalta. Vi har ett liknande upplägg i en anläggning som levererar energi till Altias produktionsanläggning för produktion av bland annat Finlandia Vodka och Koskenkorva, förklarar Janne Kerttula.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

Fakta

Om Step

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy ägs till 51 procent av Veolia Nordic och ingår i Veolia-gruppen. Det lokala energibolaget Pori Energia i Björneborg äger 49 procent. Step fokuserar på stora och medelstora industriella kunder och har geografisk fokus i Harjavaltaregionen och i Österbotten. Step driver totalt fyra anläggningar.

Parallellt med detta projekt har Step även konstruerat den första industriella terminalen för LNG i Finland. LNG används i Harjavalta som reserv- och startbränsle, men huvudsakligen av Norilsk Nickel för industriella processer. LNG levereras först till AGA som producerar vätgas från LNG, vätgasen används sedan av Norilsk Nickel.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy